logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Datové schránky jsou již běžnou součástí elektronické komunikace. Počet jejich příznivců neustále roste. Zejména z řad fyzických osob, které si zřizují datovou schránku na vlastní žádost, tzn. není jim zřízena ze zákona. Už jich je více než 230 tisíc. Každý měsíc se jejich počet zvyšuje průměrně o další tři tisícovky.

Tihle datovkáři pochopili, že jejich datovka není určena pouze k elektronické komunikaci s veřejnou správou, ale umožní jim čerpání dalších on-line služeb. Například na CzechPOINT@home je to celá řada různých výpisů z informačních systémů veřejné správy. Nejpopulárnějšími jsou Výpis z Rejstříku trestů, Bodového hodnocení řidiče a výpisy ze Základních registrů. Toto vše obdrží zdarma do své datové schránky. Kromě toho můžou přístupové údaje ke své datovce využít pro čerpání služeb např. na e-Portálu ČSSZ, kde je k dispozici celá řadu on-line výpisů (např. Přehled dob důchodového pojištění apod.). Některé úřady místních samospráv umožňují přihlašování k vlastním službám prostřednictvím přístupových údajů k datovce. Díky tomu má datovkář přístup k činnostem, které pro něj zabezpečuje jeho místní úřad.

Počet držitelů datových schránek jistě poroste i nadále. Jakým tempem to bude, záleží pouze na nabídce služeb veřejné správy a zejména jejich přívětivosti.

Žádost o zřízení datové schránky lze podat na kterémkoliv z více než 7 tisíc kontaktních míst veřejné správy Czech POINT.

24. srpna 2017

Pokud sledujete statistiky Czech POINT, víte, že jejich součástí je i přehled využití služby Ověření totožnosti osoby. Tato agenda slouží všem občanům ČR, kteří se dostanou v cizině do potíží, když ztratí nebo jim jsou ukradeny osobní doklady. Pak jim nezbývá, než se dostavit na zastupitelský úřad a požádat o náhradní cestovní doklad. O službě jsme již několikrát psali, podívejme se, co říká statistika.

Z grafu je na první pohled poznat, kdy jezdí našinci na dovolenou. Začíná to v červnu, červenec a srpen jsou hlavní měsíce a turistická sezóna pomalu odeznívá v září. Nejpopulárnější zemí letních dovolených je pořád Chorvatsko, kam vyráží každoročně téměř milión českých turistů. V naší statistice je za posledních 12 měsíců zastoupeno 91 náhradními doklady.

Zajímavé je, že nejvíce náhradních cestovních dokladů je však vydáváno v Británii. Za poslední rok jich zde bylo vydáno téměř 800, přestože turistů jezdí do Británie mnohem méně než třeba do Chorvatska. A podle informací českého Úřadu práce v loňském roce na území Británie pracovalo 37.000 Čechů. Ostatní zastupitelské úřady ve vydávání náhradních cestovních dokladů za Británií daleko zaostávají. Prakticky na opačném konci je Egypt, kam odjíždí na dovolenou kolem 200.000 turistů. Přitom zde byla služba ověření totožnosti osoby využita za poslední rok jenom jednou. Je to exotická země, turisté si pravděpodobně více hlídají doklady. Hra čísel je někdy skutečně zajímavá.

(mre)

13. července 2017

V dubnu byla spuštěna nová agenda Zprostředkovaná identifikace. Tato agenda slouží i pro registraci hráčů k internetovým hazardním hrám (dle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

Je to zřejmě nejsložitější agenda, kterou musí asistenti kontaktních míst zvládat.

Ze statistik vyplývá, že k použití agendy došlo i na Generálním konzulátu ČR v Austrálii, Sydney. Asistent KMVS provozovaného na tomto konzulátě, který určitě nevydává výpisy prostřednictvím Czech POINT každý den, byl schopen použít úplně novou agendu (vůbec poprvé) a provedl zprostředkovanou identifikaci osoby. Na HelpDesku nebyl k této transakci zaznamenán žádný požadavek k podpoře, tzn. asistent provedl agendu úplně sám!

To vše díky inteligentnímu formuláři, kde vnitřní logika jeho používání je ve všech agendách stavěna na stejných principech. Uživatelé tak nemají problém se zvládnutím jakékoliv nové agendy bez školení.

Je to jasný důkaz správně zvolené formulářové technologie, jejíž používání je pro uživatele snadné a dokážou tak zvládnout jakoukoliv novou agendu.

(mre)

24. května 2017

Praha 20. dubna 2017 – na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT byl vydán výpis s pořadovým číslem 17.000.000. Stalo se tak na pracovišti České pošty, s.p., Bratří Venclíků 1139/3, Praha 14, a jednalo se o výpis z Rejstříku trestů.

Systém prokazuje svoji životaschopnost a kvalitu poskytovaných služeb již více než 10 let. Aktuálně je dostupný již na 7.200 místech v ČR a řadě zastupitelských úřadů v zahraničí. Je to prakticky nejrozsáhlejší pobočková síť v České republice. Ke svému Czech POINTu má tak každý občan vždy blízko. Často je pro něj snazší dojít na Czech POINT než na nejbližší pobočku České pošty nebo své banky.

Přitom se i dnes najdou lidé, kteří si myslí, že rozjet eGovernment sítí kontaktních míst s papírovým výpisem bylo chybou a mělo se začít hned s digitálními službami. Zapomínají přitom, že Czech POINT mohl být následně využit i jako asistovaná podpora systému datových schránek (podání žádosti o zřízení datové schránky, zneplatnění přístupových údajů a vydání nových apod.). Posloužil rovněž při spouštění základních registrů. A v neposlední řadě je potřeba pamatovat i na občany, kteří prostě nejsou počítačově zdatní a s IT to neumí. I těm musí stát v rámci zachování principů rovného přístupu nabídnout dostupné služby na stejné úrovni. Czech POINT je prostě náš standard.

(mre)

20. dubna 2017

Zdá se to až neuvěřitelné, ale Czech POINT slaví 10 let provozu. Při svém spuštění na jaře 2007 nabídl výpisy z Obchodního a Živnostenského rejstříku a Katastru nemovitostí. Tehdy systém otestovalo prvních 37 obcí a první uživatelé. Pilotní provoz prověřil technologický návrh, celkový koncept a prokázal životaschopnost projektu. Zároveň potvrdil myšlenku, se kterou byl uváděn do provozu – „Obíhat budou data, ne občan“.

Czech POINT dnes patří neodmyslitelně k pilířům českého eGovernmentu. Výrazně šetří čas jak občanům při vyřizování mnoha životních situací, tak samozřejmě i celé státní správě. Jeho služby na rozhraní CzechPOINT@office využívá prakticky každý úřad. Kromě toho nabízí jednu z tzv. sdílených služeb eGovernmentu – autentizační a autorizační služby. Již před příchodem eOP naučil úředníky používat elektronický podpis a certifikáty.

Czech POINT je samozřejmě připraven rozšířit nabídku svých služeb. Další nabídka bude ale záviset jak na zájmu dalších resortů, tak na poptávce ze strany občanů.

(mre)

28. března 2017

Od 9.3.2017 jsou k dispozici formuláře autorizované konverze z listinné do elektronické podoby vyžadující novou verzi aplikace Form Filler. Aplikace obsahuje úpravy ve vztahu k rozšíření vstupních datových formátů autorizované konverze z listinné do elektronické podoby. Kromě stávajících formátů JPEG, BMP, GIF, PNG a TIFF je nově možné použít jako vstup autorizované konverze soubor ve formátu PDF. Související uživatelská dokumentace je přístupná po přihlášení do produkčního prostředí Czech POINT. Při prvním otevření upraveného formuláře se spustí automatická aktualizace programu Form Filler.

PDF soubor musí splňovat následující požadavky:

 • Stránka v PDF je reprezentována jedním obrázkem přes celou stránku
 • Obrázek je komprimován jednou z metod:
  • DCTDecode (JPEG)
  • JPXDecode (JPEG2000)
  • CCITTFaxDecode (1bit TIFF)
  • RunLengthDecode
  • LZWDecode

15. března 2017

Jistě jste si všimli, že systém Czech POINT má od února 2017 nové webové stránky. Letos to bude už 10 let, co systém slouží spolehlivě jak široké veřejnosti, tak úředníkům různých úřadů. Původní grafika se už okoukala, systém dospěl a mnohonásobně rozšířil svoji nabídku oproti roku 2008.
Stejně tak šla kupředu technologie a dnes už mnozí čtou novinky na svých tabletech nebo chytrých telefonech. Responzivní web byl prostě podmínkou.

Došlo ke kompletnímu přepracování webových stránek včetně redakčního systému. Nový web je nyní dostupný na nové adrese http://www.czechpoint.cz/public/ (původně: /web/).

Nový web je samozřejmě nadále dostupný i zadáním adresy http://www.czechpoint.cz.

Doporučujeme všem správcům webových stránek orgánů veřejné moci, které odkazují na svých stránkách na systém Czech POINT, případně na některou konkrétní službu či dokumentaci, aby překontrolovali správnost odkazu, případně odkaz opravili dle nových webových stránek.

(mre)

21. února 2017

Czech POINT bude mít v březnu 10 let od spuštění pilotního provozu. K dnešnímu dni poskytl zhruba 16,5 miliónů výpisů.

Kdyby každý výpis znamenal úsporu času, byť jenom jedné jediné hodiny (ve skutečnosti je to jistě mnohem více), máme zde 16,5 miliónů ušetřených hodin času – nás všech, občanů.

Pokud budeme přepočítávat dál, je to pro představu 687.500 dnů, což je neuvěřitelných 1.883 let!
Předpokládejme, že průměrný věk občana ČR je 79 let. Potom docházíme k zajímavému závěru, že systém Czech POINT ušetřil de facto čas rovnající se délce 24 lidských životů.
Expresně řečeno, tyto životy by jinak byly promarněny čekáním ve frontě na úřadech.
Nic z toho by se ale nestalo, kdyby Czech POINT nebyl jedním z mála projektů, které fungují tak dlouho bezchybně.

(mre)

27. ledna 2017

Vážení uživatelé služeb Czech POINT,
velice si vážíme Vaší přízně. Jsme rádi, že každodenně tisíce z Vás používá služby systému Czech POINT. Někteří na kontaktních místech veřejné správy, jiní zase na rozhraní CzechPOINT@office v kancelářích úřadů a další na CzechPOINT@home v pohodlí domova.

I v příštím roce pro Vás připravujeme nové služby, které Vám usnadní komunikaci s úřady a ušetří drahocenný čas, který můžete věnovat třeba rodině a svým blízkým.

Přejeme Vám všem příjemné a klidné vánoční dny a úspěšný nový rok 2017.

Projektový tým Czech POINT

9. prosince 2016

Praha 1. listopadu 2016 – na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT opět po půl roce došlo k nárůstu provedených transakcí o další milión. Jubilejní výpis byl tentokrát poskytnut na pracovišti Statutárního města Liberec a jednalo se opět o výpis z Rejstříku trestů.

Asistovaná služba kontaktních míst veřejné správy je již několik let neodmyslitelnou součástí života občanů ČR. Je dostupná na více než 7 800 místech po celé republice a na mnoha zastupitelských úřadech.

V pomyslném žebříčku popularity neustále vede výpis z Rejstříku trestů. Mezi oblíbené služby se v letošním roce zařadila agenda Žádosti o zřízení datové schránky. Je to způsobeno postupným rozšiřováním nabídky pro držitele datových schránek. Kdo má v dnešní době datovou schránku, může použít přístupové údaje ke své datové schránce i pro získání výpisů na CzechPOINT@home, nebo pro využití personalizovaných služeb ePortálu ČSSZ. Stejně tak může přistoupit k Daňovému portálu Finanční správy ČR.

Czech POINT neslouží pouze občanům na kontaktních místech. Jeho služby využívají prakticky všechny úřady, a to na rozhraní CzechPOINT@office. Jenom autorizovaných konverzí z moci úřední provedli úředníci za dobu fungování této služby téměř 50 miliónů.

(mre)

2. listopadu 2016

Další stránka »