logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Zdá se to až neuvěřitelné, ale Czech POINT slaví 10 let provozu. Při svém spuštění na jaře 2007 nabídl výpisy z Obchodního a Živnostenského rejstříku a Katastru nemovitostí. Tehdy systém otestovalo prvních 37 obcí a první uživatelé. Pilotní provoz prověřil technologický návrh, celkový koncept a prokázal životaschopnost projektu. Zároveň potvrdil myšlenku, se kterou byl uváděn do provozu – „Obíhat budou data, ne občan“.

Czech POINT dnes patří neodmyslitelně k pilířům českého eGovernmentu. Výrazně šetří čas jak občanům při vyřizování mnoha životních situací, tak samozřejmě i celé státní správě. Jeho služby na rozhraní CzechPOINT@office využívá prakticky každý úřad. Kromě toho nabízí jednu z tzv. sdílených služeb eGovernmentu – autentizační a autorizační služby. Již před příchodem eOP naučil úředníky používat elektronický podpis a certifikáty.

Czech POINT je samozřejmě připraven rozšířit nabídku svých služeb. Další nabídka bude ale záviset jak na zájmu dalších resortů, tak na poptávce ze strany občanů.

(mre)

28. března 2017

Od 9.3.2017 jsou k dispozici formuláře autorizované konverze z listinné do elektronické podoby vyžadující novou verzi aplikace Form Filler. Aplikace obsahuje úpravy ve vztahu k rozšíření vstupních datových formátů autorizované konverze z listinné do elektronické podoby. Kromě stávajících formátů JPEG, BMP, GIF, PNG a TIFF je nově možné použít jako vstup autorizované konverze soubor ve formátu PDF. Související uživatelská dokumentace je přístupná po přihlášení do produkčního prostředí Czech POINT. Při prvním otevření upraveného formuláře se spustí automatická aktualizace programu Form Filler.

PDF soubor musí splňovat následující požadavky:

 • Stránka v PDF je reprezentována jedním obrázkem přes celou stránku
 • Obrázek je komprimován jednou z metod:
  • DCTDecode (JPEG)
  • JPXDecode (JPEG2000)
  • CCITTFaxDecode (1bit TIFF)
  • RunLengthDecode
  • LZWDecode

15. března 2017

Jistě jste si všimli, že systém Czech POINT má od února 2017 nové webové stránky. Letos to bude už 10 let, co systém slouží spolehlivě jak široké veřejnosti, tak úředníkům různých úřadů. Původní grafika se už okoukala, systém dospěl a mnohonásobně rozšířil svoji nabídku oproti roku 2008.
Stejně tak šla kupředu technologie a dnes už mnozí čtou novinky na svých tabletech nebo chytrých telefonech. Responzivní web byl prostě podmínkou.

Došlo ke kompletnímu přepracování webových stránek včetně redakčního systému. Nový web je nyní dostupný na nové adrese http://www.czechpoint.cz/public/ (původně: /web/).

Nový web je samozřejmě nadále dostupný i zadáním adresy http://www.czechpoint.cz.

Doporučujeme všem správcům webových stránek orgánů veřejné moci, které odkazují na svých stránkách na systém Czech POINT, případně na některou konkrétní službu či dokumentaci, aby překontrolovali správnost odkazu, případně odkaz opravili dle nových webových stránek.

(mre)

21. února 2017

Czech POINT bude mít v březnu 10 let od spuštění pilotního provozu. K dnešnímu dni poskytl zhruba 16,5 miliónů výpisů.

Kdyby každý výpis znamenal úsporu času, byť jenom jedné jediné hodiny (ve skutečnosti je to jistě mnohem více), máme zde 16,5 miliónů ušetřených hodin času – nás všech, občanů.

Pokud budeme přepočítávat dál, je to pro představu 687.500 dnů, což je neuvěřitelných 1.883 let!
Předpokládejme, že průměrný věk občana ČR je 79 let. Potom docházíme k zajímavému závěru, že systém Czech POINT ušetřil de facto čas rovnající se délce 24 lidských životů.
Expresně řečeno, tyto životy by jinak byly promarněny čekáním ve frontě na úřadech.
Nic z toho by se ale nestalo, kdyby Czech POINT nebyl jedním z mála projektů, které fungují tak dlouho bezchybně.

(mre)

27. ledna 2017

Vážení uživatelé služeb Czech POINT,
velice si vážíme Vaší přízně. Jsme rádi, že každodenně tisíce z Vás používá služby systému Czech POINT. Někteří na kontaktních místech veřejné správy, jiní zase na rozhraní CzechPOINT@office v kancelářích úřadů a další na CzechPOINT@home v pohodlí domova.

I v příštím roce pro Vás připravujeme nové služby, které Vám usnadní komunikaci s úřady a ušetří drahocenný čas, který můžete věnovat třeba rodině a svým blízkým.

Přejeme Vám všem příjemné a klidné vánoční dny a úspěšný nový rok 2017.

Projektový tým Czech POINT

9. prosince 2016

Praha 1. listopadu 2016 – na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT opět po půl roce došlo k nárůstu provedených transakcí o další milión. Jubilejní výpis byl tentokrát poskytnut na pracovišti Statutárního města Liberec a jednalo se opět o výpis z Rejstříku trestů.

Asistovaná služba kontaktních míst veřejné správy je již několik let neodmyslitelnou součástí života občanů ČR. Je dostupná na více než 7 800 místech po celé republice a na mnoha zastupitelských úřadech.

V pomyslném žebříčku popularity neustále vede výpis z Rejstříku trestů. Mezi oblíbené služby se v letošním roce zařadila agenda Žádosti o zřízení datové schránky. Je to způsobeno postupným rozšiřováním nabídky pro držitele datových schránek. Kdo má v dnešní době datovou schránku, může použít přístupové údaje ke své datové schránce i pro získání výpisů na CzechPOINT@home, nebo pro využití personalizovaných služeb ePortálu ČSSZ. Stejně tak může přistoupit k Daňovému portálu Finanční správy ČR.

Czech POINT neslouží pouze občanům na kontaktních místech. Jeho služby využívají prakticky všechny úřady, a to na rozhraní CzechPOINT@office. Jenom autorizovaných konverzí z moci úřední provedli úředníci za dobu fungování této služby téměř 50 miliónů.

(mre)

2. listopadu 2016

Kdy budou v České republice elektronické volby? Zřejmě to ještě chvíli potrvá. Naše legislativa neumožňuje (zatím) e-volby. Přesto samotnému průběhu voleb už mohutně pomáhá český eGovernment.

Díky základním registrům máme kvalitní datovou základnu o občanech – voličích České republiky. I letos tak mohla být využita agenda Czech POINT, Žádost o vydání seznamu voličů. Je dostupná oprávněným osobám v jednotlivých volebních obvodech a umožňuje získat volební seznamy ke konkrétnímu datu prostřednictvím rozhraní CzechPOINT@office.

V seznamech jsou pouze občané, kteří jsou vedeni v základních registrech. Podle statistik CzechPOINT@office tak lze poznat, ve kterém roce byly nějaké volby. V roce 2014 byla agenda využita více než 14 tisíckrát. Byly přece komunální volby. V roce 2015 naopak pouze 233-krát, žádné velké volby nebyly, pouze doplňovací v některých obcích. No a pak zde máme opět nárůst využití agendy v letošním roce na celkem 6946, protože byly krajské a senátní volby.

Volební seznamy prokázaly svůj význam již u druhých voleb. Czech POINT a celý český eGovernment patří už neodmyslitelně k volbám.

(mre)

14. října 2016

Na konferenci eGovernment v Mikulově se opět mluvilo o Czech POINTu. A to hned v několika souvislostech. Kromě jiných zde zazněla informace o právním ukotvení JIP/KAAS (Jednotný identitní prostor Czech POINT a Katalog Autentizačních a Autorizačních Služeb) pro orgány veřejné moci, které mohou využívat systém pro autentizaci svých uživatelů v zaregistrovaných agendách (§56a novely zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech).

Právní ukotvení přináší OVM jistotu na legislativním základě, že se službami JIP/KAAS může počítat při návrhu svých nových IT systémů. MV ČR využilo tuto službu například pro správu rolí přístupu Informačního systému o státní službě a nového Registru smluv.

O kontaktních místech Czech POINT se v Mikulově hovořilo hned v několika prezentacích (Strouhal, Vrba, Kroupa a další). A je to dobře. Protože OVM při návrhu svých nových IT systémů totiž opomíjejí možnost využití univerzálních kontaktních míst pro různá podání nebo získání výstupů z ISVS. Je to jedna ze sdílených služeb eGovernmentu, na jejichž využití se zaměřuje Odbor hlavního architekta při schvalování návrhů nových ICT projektů.

(mre)

22. září 2016

Tzv. bodové hodnocení řidiče, nebo-li stav bodů za dopravní přestupky patří mezi hodně využívané služby systému Czech POINT. Agenda byla spuštěna v lednu 2009 a ihned se stala hojně využívanou. V srpnu 2015 byla agenda zpřístupněna elektronicky všem držitelům aktivní datové schránky fyzické osoby, a to na Portálu veřejné správy v sekci CzechPOINT@home.

Na kontaktních místech je vydáno průměrně 7 500 výpisů měsíčně.

Elektronickou formu služby využilo v roce 2015 více než 3 700 uživatelů. Letošní výsledek bude mnohem lepší, ke konci srpna vykazuje statistika již více než 3 340 poskytnutých výpisů o stavu bodového „konta“ zaslaného do datové schránky žadatele.

Lze očekávat, že elektronických výpisů bude v budoucnu přibývat, protože jak ukazují statistiky, počet fyzických osob vlastnících datovou schránku roste. V předchozích dvou letech bylo zřízeno v průměru 35 tisíc datových schránek na žádost. Letos je nárůst vyšší, jenom za období leden – červenec bylo zřízeno více než 43 tisíc datových schránek na žádost.

(mre)

22. srpna 2016

Je to již více než 9 let, co se Czech POINT stal prvním eGov systémem České republiky. A je proto dodnes zcela zásadní a neodmyslitelnou součástí ekosystému českého eGovernmentu. Podle vyjádření některých účastníků letošního ISSS by se zdálo, že v době elektronizace procesů při komunikaci občan – veřejná správa nemá Czech POINT co nového nabídnout, či dokonce už nemá žádný význam. Opak je přitom pravdou!

Málokdo si totiž uvědomuje, že Czech POINT nejsou pouze asistovaná kontaktní místa veřejné správy, kde může občan získat výpis z některého Informačního systému veřejné správy (ISVS) nebo třeba konvertovat dokument. Czech POINT je především robustní back-end nabízející spousty elektronických služeb úředníkům orgánů veřejné moci, advokátům, notářům nebo exekutorům.

Úředníci využívají služby na rozhraní CzechPOINT@office, které je co do počtu transakcí mnohem větší, než původní síť kontaktních míst označených logem Czech POINT. Mají zde k dispozici přístup k datům připojených informačních systémů a službu autorizované konverze dokumentů. Czech POINT je rovněž nepostradatelným pomocníkem dalších eGov systémů. Poskytuje řadu služeb datovým schránkám (výpisy, podání žádosti o zřízení schránky, zneplatnění přístupových údajů apod.). Pro základní registry zajišťuje ověření přistupujících uživatelů s využitím další své neodmyslitelné části – Jednotného identitního prostoru.

Nesmíme vynechat CzechPOINT@home, což je de facto kontaktní místo pro „elektronicky gramotné“ v pohodlí jejich domova, které postupně nabídne škálu služeb úplného elektronického podání.

Ale vraťme se zpět ještě ke kontaktním místům. Ty jsou zde pro občany, kteří neumí, nebo nemohou komunikovat s veřejnou správou elektronicky. Je důležité si uvědomit, že v každé společnosti je a vždy bude skupina takových občanů. A právě na ty pamatuje Czech POINT, který jim poskytuje rovnoprávný přístup ke službám veřejné správy ať už na poštách, úřadech nebo vybraných pobočkách bank.

(mre)

28. července 2016

Další stránka »