logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

V nabídce služeb CzechPOINT@office je první agenda využívající eGON Service Bus (eGSB) pro čtení dat z „mateřského registru“, tedy z tzv. publikujícího agendového informačního systému (AIS). Nová agenda Pátrání po osobách zpřístupnila informace ze základních registrů a pátracích systémů Policie ČR pro potřeby obecních policií, které nemají svůj AIS.

Czech POINT se tak stal prvním systémem, který v pozici čtecího agendového informačního systému čerpá data z publikujících systémů prostřednictvím eGON Service Bus.

Pro agendu pátrání po osobách se jedná konkrétně o data z Registru obyvatel, Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a pátracích systémů Policie ČR.
Jako první si formuláře agendy vyzkoušeli 14. února pracovníci Městské policie v Jihlavě. Po ukončení pilotního provozu bude agenda doplněna ještě o formulář pro mobilní zařízení. Obecní policie tak bude moci využít agendu i při práci v terénu.

(mre)

19. února 2018

Víte, že také Czech POINT pomáhá u voleb? Již několik let totiž poskytuje službu Žádost o vydání seznamu voličů. Funguje od roku 2014 a je k dispozici oprávněným osobám ve všech obcích a na zastupitelských úřadech. Volební komise daného volebního okrsku tak získají aktuální volební seznamy ke konkrétnímu datu voleb prostřednictvím rozhraní CzechPOINT@office přímo do datové schránky příslušného obecního úřadu. Data v seznamu voličů pochází ze základních registrů.

Za dobu své krátké existence posloužila agenda už prakticky u všech druhů voleb – komunálních, krajských, parlamentních, doplňovací a nyní i prezidentských.

Letos v lednu agenda výpisu seznamu voličů fungovala opět jako obvykle – spolehlivě ke spokojenosti svých uživatelů. Služba nebyla ovlivněna ani výlukou datovek a rozjezdem nového systému ISDS2018+ na přelomu roku. Propojení obou systémů proběhlo znovu bez jediného problému.

Czech POINT již patří neodmyslitelně k volbám, a to dosud nevolíme elektronicky.

(mre)

22. ledna 2018

Dovolujeme si Vás upozornit na mimořádnou vícedenní výluku informačního systému datových schránek (ISDS), která proběhne v termínu 29. 12. 2017, 16:00 hod. – 2. 1. 2018, 16: 00 hod.

Po tuto dobu budou zcela nedostupné služby CzechPOINT@home na Portálu veřejné správy (např. Žádost o výpis z Rejstříku trestů do datové schránky, Výpis bodového hodnocení řidiče).

Na kontaktních místech veřejné správy (na úřadech, pobočkách České pošty, Hospodářské komory, u notářů atd.) v tomto období nebudou dostupné veškeré služby související s datovými schránkami (např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o znepřístupnění datové schránky) a dále služba autorizované konverze s možností zaslání/vyzvednutí do/z Úschovny systému Czech POINT.

Odstávka informačního systému je nezbytná kvůli obnově technologické infrastruktury a související migraci dat. Za komplikace spojené s dočasným a mimořádným omezením provozu ISDS a tím i některých služeb a částí systému Czech POINT se tímto omlouváme.

14. prosince 2017

Skutečně to není nadsázka, ale holý fakt. Od začátku roku do poloviny listopadu 2017 bylo prostřednictvím CzechPOINT@home vydáno zhruba 4 tisíce výpisů z Rejstříku trestů fyzických osob a téměř 5 tisíc výpisů bodového hodnocení řidiče. To jsou ty výpisy, pro které nemusí držitelé datové schránky fyzické osoby nikam chodit, ale získají je pohodlně (například z domova nebo také z práce) elektronicky do své datové schránky.

Pokud každý takový výpis ušetřil 1 hodinu času fyzické osoby, dostáváme se k ušetřeným 8.900 hodinám času. Tento čas nebyl promrhán ve frontě na poště či obecním úřadu, mohl být využit mnohem efektivněji. Například k další produktivní práci dané fyzické osoby. Takže Czech POINT skutečně pomáhá ekonomice. Zjednodušuje komunikaci s úřady, šetří lidem čas.

(mre)

19. listopadu 2017

Praha 24. října 2017 – na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT byl vydán výpis s pořadovým číslem 18.000.000. Jubilejní výpis byl vydán na pracovišti notáře v Praze a jednalo se o výpis z Veřejného rejstříku.

Letos přibylo 18 nových kontaktních míst, celkem jich je 7.212. Potenciál růstu je v ČR téměř vyčerpán, zbývá několik málo obcí, které dosud nemají svoje kontaktní místo. Czech POINT je prostě nejrozsáhlejší pobočková síť v České republice.
Poměrně velký potenciál růstu zůstává na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Tam je dnes provozováno 40 Czech POINTů. Z toho nejvíc jich je v USA (Washington, New York, Chicago a Los Angeles), Kanadě (Ottawa, Toronto), Austrálii (Canberra a Sydney) a Německu (Berlín a Mnichov). Zde je nabídka služeb stejná jako v České republice rozšířena o službu Ověření totožnosti osoby. Tu využívají cestovatelé při ztrátě cestovních dokladů.

Czech POINT neslouží pouze občanům na kontaktních místech. Na rozhraní CzechPOINT@office slouží prakticky všem úředníkům státní správy. Nabídka služeb je poměrně rozsáhlá, od autorizované konverze z moci úřední, přes výpisy z různých informačních systémů veřejné správy včetně základních registrů až po matriční a vybrané soudní agendy a agendy notářů a exekutorů.
Nedílnou součástí Czech POINT je i jedna ze sdílených služeb e-governmentu, a to autentizační a autorizační služba prostřednictvím Jednotného identitního prostoru Czech POINT a Katalogu autentizačních a autorizačních služeb.

(mre)

24. října 2017

Nejčastěji využívanou agendou systému Czech POINT je dlouhodobě výpis z Rejstříku trestů. Jedná se o pro občana „viditelnou“ nebo spíše hmatatelnou službu, protože při ní dostává na Czech POINTu onen výpis fyzicky do ruky nebo ještě lépe do datové schránky. Nejčastějším důvodem, kdy potřebují občané výpis z Rejstříku trestů, bývá nástup do nového zaměstnání.

Nově však tuto nejvíce využívanou agendu dohánějí tzv. matriční události. To jsou agendy, které občan na první pohled „nevidí“ a mohlo by se zdát, že pod Czech POINT ani nepatří. Opak je pravdou. Tyto formuláře slouží pro přímé hlášení matričních událostí – změn trvalého pobytu či rozhodnutí soudu a provádí je zmocněný úředník do Informačního systému evidence obyvatel prostřednictvím tzv. CzechPOINT@office, a to už od roku 2010. Za poslední dva roky však počet těchto hlášení výrazně vzrostl. V průměru je to více než 900.000 ročně. To už je víc než výpisů Rejstříku trestů. Tato agenda se tak postupně dostává v počtu použití do popředí.

A jak si lze tuto agendu představit v praxi? Tak třeba svatba, jejíž součástí musí být podpis novomanželů a svědků do protokolu o uzavření manželství. Oddávající – zmocněný úředník pak zapíše údaje z tohoto protokolu prostřednictvím matričního formuláře v prostředí CzechPOINT@office do Informačního systému evidence obyvatel. Odtud se automatickou synchronizací nové příjmení nevěsty dostane do Registru obyvatel a odtud třeba až do Obchodního rejstříku. Nikdo nikam nechodí, nikam se neposílá žádný papír. Všechno funguje elektronicky, jednoduše a z jednoho místa.

Czech POINT a jeho služby je jedním z těch systémů českého eGovernmentu, který už 10 let skutečně funguje a naplňuje heslo, že obíhat nemá občan, ale papír – elektronicky!

(mre)

2. října 2017

Datové schránky jsou již běžnou součástí elektronické komunikace. Počet jejich příznivců neustále roste. Zejména z řad fyzických osob, které si zřizují datovou schránku na vlastní žádost, tzn. není jim zřízena ze zákona. Už jich je více než 230 tisíc. Každý měsíc se jejich počet zvyšuje průměrně o další tři tisícovky.

Tihle datovkáři pochopili, že jejich datovka není určena pouze k elektronické komunikaci s veřejnou správou, ale umožní jim čerpání dalších on-line služeb. Například na CzechPOINT@home je to celá řada různých výpisů z informačních systémů veřejné správy. Nejpopulárnějšími jsou Výpis z Rejstříku trestů, Bodového hodnocení řidiče a výpisy ze Základních registrů. Toto vše obdrží zdarma do své datové schránky. Kromě toho můžou přístupové údaje ke své datovce využít pro čerpání služeb např. na e-Portálu ČSSZ, kde je k dispozici celá řadu on-line výpisů (např. Přehled dob důchodového pojištění apod.). Některé úřady místních samospráv umožňují přihlašování k vlastním službám prostřednictvím přístupových údajů k datovce. Díky tomu má datovkář přístup k činnostem, které pro něj zabezpečuje jeho místní úřad.

Počet držitelů datových schránek jistě poroste i nadále. Jakým tempem to bude, záleží pouze na nabídce služeb veřejné správy a zejména jejich přívětivosti.

Žádost o zřízení datové schránky lze podat na kterémkoliv z více než 7 tisíc kontaktních míst veřejné správy Czech POINT.

24. srpna 2017

Pokud sledujete statistiky Czech POINT, víte, že jejich součástí je i přehled využití služby Ověření totožnosti osoby. Tato agenda slouží všem občanům ČR, kteří se dostanou v cizině do potíží, když ztratí nebo jim jsou ukradeny osobní doklady. Pak jim nezbývá, než se dostavit na zastupitelský úřad a požádat o náhradní cestovní doklad. O službě jsme již několikrát psali, podívejme se, co říká statistika.

Z grafu je na první pohled poznat, kdy jezdí našinci na dovolenou. Začíná to v červnu, červenec a srpen jsou hlavní měsíce a turistická sezóna pomalu odeznívá v září. Nejpopulárnější zemí letních dovolených je pořád Chorvatsko, kam vyráží každoročně téměř milión českých turistů. V naší statistice je za posledních 12 měsíců zastoupeno 91 náhradními doklady.

Zajímavé je, že nejvíce náhradních cestovních dokladů je však vydáváno v Británii. Za poslední rok jich zde bylo vydáno téměř 800, přestože turistů jezdí do Británie mnohem méně než třeba do Chorvatska. A podle informací českého Úřadu práce v loňském roce na území Británie pracovalo 37.000 Čechů. Ostatní zastupitelské úřady ve vydávání náhradních cestovních dokladů za Británií daleko zaostávají. Prakticky na opačném konci je Egypt, kam odjíždí na dovolenou kolem 200.000 turistů. Přitom zde byla služba ověření totožnosti osoby využita za poslední rok jenom jednou. Je to exotická země, turisté si pravděpodobně více hlídají doklady. Hra čísel je někdy skutečně zajímavá.

(mre)

13. července 2017

V dubnu byla spuštěna nová agenda Zprostředkovaná identifikace. Tato agenda slouží i pro registraci hráčů k internetovým hazardním hrám (dle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

Je to zřejmě nejsložitější agenda, kterou musí asistenti kontaktních míst zvládat.

Ze statistik vyplývá, že k použití agendy došlo i na Generálním konzulátu ČR v Austrálii, Sydney. Asistent KMVS provozovaného na tomto konzulátě, který určitě nevydává výpisy prostřednictvím Czech POINT každý den, byl schopen použít úplně novou agendu (vůbec poprvé) a provedl zprostředkovanou identifikaci osoby. Na HelpDesku nebyl k této transakci zaznamenán žádný požadavek k podpoře, tzn. asistent provedl agendu úplně sám!

To vše díky inteligentnímu formuláři, kde vnitřní logika jeho používání je ve všech agendách stavěna na stejných principech. Uživatelé tak nemají problém se zvládnutím jakékoliv nové agendy bez školení.

Je to jasný důkaz správně zvolené formulářové technologie, jejíž používání je pro uživatele snadné a dokážou tak zvládnout jakoukoliv novou agendu.

(mre)

24. května 2017

Praha 20. dubna 2017 – na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT byl vydán výpis s pořadovým číslem 17.000.000. Stalo se tak na pracovišti České pošty, s.p., Bratří Venclíků 1139/3, Praha 14, a jednalo se o výpis z Rejstříku trestů.

Systém prokazuje svoji životaschopnost a kvalitu poskytovaných služeb již více než 10 let. Aktuálně je dostupný již na 7.200 místech v ČR a řadě zastupitelských úřadů v zahraničí. Je to prakticky nejrozsáhlejší pobočková síť v České republice. Ke svému Czech POINTu má tak každý občan vždy blízko. Často je pro něj snazší dojít na Czech POINT než na nejbližší pobočku České pošty nebo své banky.

Přitom se i dnes najdou lidé, kteří si myslí, že rozjet eGovernment sítí kontaktních míst s papírovým výpisem bylo chybou a mělo se začít hned s digitálními službami. Zapomínají přitom, že Czech POINT mohl být následně využit i jako asistovaná podpora systému datových schránek (podání žádosti o zřízení datové schránky, zneplatnění přístupových údajů a vydání nových apod.). Posloužil rovněž při spouštění základních registrů. A v neposlední řadě je potřeba pamatovat i na občany, kteří prostě nejsou počítačově zdatní a s IT to neumí. I těm musí stát v rámci zachování principů rovného přístupu nabídnout dostupné služby na stejné úrovni. Czech POINT je prostě náš standard.

(mre)

20. dubna 2017

« Předchozí stránkaDalší stránka »