logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Úschovna – zajišťuje dočasné uložení dokumentů formátu PDF nebo ZFO, které jsou vstupem nebo výstupem konverze dokumentů

Úložiště ověřovacích doložek – slouží k ověření autenticity dokumentu, který je výstupem konverze dokumentů