logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Úschovna –  zajišťuje dočasné uložení dokumentů formátu PDF nebo ZFO pro konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak v rámci všech kontaktních míst systému Czech POINT

Úložiště ověřovacích doložek – ověření autenticity vydané autorizované konverze