logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Systém Czech POINT poskytuje pro vývojáře aplikací několik aplikačních rozhraní, která mohou využívat ve svých aplikacích:

  • rozhraní API pro integraci se spisovými službami
  • rozhraní KzMÚ API pro potřeby provádění autorizované konverze z moci úřední
  • rozhraní JIP/KAAS pro potřeby autentizace uživatelů do AIS/ISVS a editaci či synchronizaci identit v adresáři JIP Czech POINT

Sekce „Vývojáři“ obsahuje důležité informace pro vývojáře aplikací třetích stran a dokumenty s technickým popisem aplikačních rozhraní systému Czech POINT.