Ministerstvo vnitra ČRMinisterstvo vnitra ČR

KDE JE CZECHPOINT O PROJEKTU PRO KONTAKTNÍ MÍSTA KONVERZE DOKUMENTŮ KONTAKTY STATISTIKY
Domovská stránka

Aktuální dostupnost služeb

24.1.2017

E-SHOP

infoPORT

Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle novely zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

S účinností od 1. července 2008 získávají vybrané orgány veřejné moci podle novely zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, oprávnění požadovat výpis z rejstříku trestů nebo opis z rejstříku trestů, a to v elektronické podobě dálkovým přístupem.


Pracovníci orgánů veřejné moci, kteří budou mít oprávnění získávat výpisy a opisy z Rejstříku trestů podle výše uvedeného zákona, budou zavedeni svými lokálními administrátory do systému Czech POINT s příslušnou novou rolí a budou mít k dispozici pouze elektronické formuláře pro získávání výpisů a opisů z Rejstříku trestů (nebudou tedy s tímto účtem moci současně poskytovat ověřené výstupy veřejnosti podle zákona č. 365/2000 Sb.).

Novinky