Ministerstvo vnitra ČRMinisterstvo vnitra ČR

KDE JE CZECHPOINT O PROJEKTU PRO KONTAKTNÍ MÍSTA KONVERZE DOKUMENTŮ KONTAKTY STATISTIKY
Domovská stránka

Aktuální dostupnost služeb

24.1.2017

E-SHOP

infoPORT

Autorizovaná konverze z moci úřední

Autorizovaná konverze z moci úřední (KzMU) slouží pro vnitřní potřebu úřadu. Všechny orgány veřejné moci ji mohou využít ke konverzi dokumentů pro výkon své působnosti. Zajišťuje převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické a naopak, tentokráte dokumentů ve vlastnictví úřadu.

Pro účely konverze z moci úřední bylo v systému Czech POINT vytvořeno nové rozhraní, které se nazývá CzechPOINT@office. CzechPOINT@office je prostředí sloužící pro potřeby úřadu. Obsahuje v sobě formulářové rozhraní pro autorizovanou konverzi z moci úřední, pro výpis nebo opis z Rejstříku trestů, přístup k údajům v základních registrech a další agendy.

Kontaktní místa veřejné správy mají automaticky zřízen i přístup do CzechPOINT@office. Je nutné pouze nastavit příslušnou roli - KzMU v aplikaci Správa dat. Roli vždy nastavuje lokální administrátor.

Kontaktní místa NEMUSÍ tedy žádat o přístup do CzechPOINT@office.

Obce, které doposud nemají zřízeno kontaktní místo veřejné správy, si mohou požádat o zřízení přístupu k rozhraní CzechPOINT@office prostřednictvím formuláře.

Orgány veřejné moci, které neprovozují kontaktní místo veřejné správy, mají možnost získat přístup do CzechPOINT@office po vyplnění formuláře.

Napojení na spisovou službu - KzMU API

Napojení spisových služeb k Centrále systému Czech POINT je možné přes webovou službu KzMU API. Rozhraní KzMU nabízí dvě varianty:

KzMU API 1 - První rozhraní nabízí webovou službu, která poskytuje systémům spisových služeb časové razítko, zajistí evidenci doložky do centrálního úložiště ověřovacích doložek, evidenci provedených konverzí, eviduje provedené transakce v podobě statistik, generuje GUID (jednoznačný identifikátor provedené konverze).

KzMU API 2 - Druhé rozhraní (formulářové rozhraní) nabízí možnost integrace inteligentního formuláře do systémů spisových služeb. Formulář následně zajistí komunikaci se službami a umožní provedení autorizované konverze z moci úřední formou interaktivního průvodce. Formulář obsahuje rozhraní pro potřeby komunikace s jakýmkoliv lokálně připojeným multifunkčním zařízením (skener, tiskárna). Umožní jednoduchou práci se zaručeným elektronickým podpisem. Formulář vytvoří výstup z provedené konverze - elektronicky podepsané PDF obsahující časové razítko a 2D čárový kód pro potřeby centrální evidence ověřovacích doložek. Formulář zajistí napojení na jakýkoliv systém spisových služeb pro potřeby předání vstupů a výstupů z provedené konverze prostřednictvím becné webové služby.

Zřízení přístupu pro KzMU API

 • Úřad, který využívá rozhraní KzMU API v rámci integrace se spisovou službou, musí být zaregistrovaný v systému Czech POINT. Registraci provádí MVČR.
 • Úřad požádá prostřednictvím formuláře o zřízení účtu lokálního administrátora. Pod tímto účtem je možné registrovat a spravovat uživatele.
 • Uživatel, který využívá rozhraní KzMU API v rámci integrace se spisovou službou, musí být registrován v systému Czech POINT. Registraci provádí lokální administrátor zřízením účtu uživateli v aplikaci Správa dat. Tento uživatel musí mít zaregistrovaný komerční certifikát, kvalifikovaný certifikát, přidělené jméno a heslo.
 • Pro přístup (autentizaci) k rozhraní KzMU API slouží komerční certifikát, jméno a heslo uživatele.
 • Prostřednictvím kvalifikovaného certifikátu uživatele se podepisuje PDF - výstup z provedené konverze.

Zřízení přístupu do testovacího prostředí KzMU API

Při vývoji aplikace využívající rozhraní KzMU API je možné za účelem otestování funkčnosti aplikace požádat o zřízení přístupu do testovacího prostředí KzMU API.

Žádost o přístup do testovacího rozhraní KzMU API se zašle na e-mailovou adresu lenka.olivova@mvcr.cz. Žádost musí obsahovat následující údaje. Pro potřeby autorizované konverze je třeba nechat si vydat komerční a kvalifikovaný certifikát u certifikační autority I.CA, PostSignum nebo eIdentity.

Údaje žádosti:

 • název firmy
 • adresa sídla firmy
 • název a verze aplikace
 • jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa kontaktní osoby zodpovědné za technické záležitosti
 • informace, jaké rozhraní KzMU API aplikace používá (API 1, API 2, nebo obojí)
 • informace o komerčním certifikátu (sériové číslo certifikátu a název certifikační autority, která certifikát vydala)
 • informace o kvalifikovaném certifikátu (sériové číslo certifikátu a název certifikační autority, která certifikát vydala)

Žádost bude posouzena Ministerstvem vnitra. Po schválení bude zřízen uživatelský účet. Kontaktní osoba zodpovědná za technické záležitosti následně e-mailem obdrží pokyny a přístupové údaje do testovacího prostředí. Zřízený účet má omezenou dobu platnosti 1 rok. V případě potřeby je nutné o prodloužení platnosti požádat Ministerstvo vnitra.

Dokumentace KzMU API

Novinky