Ministerstvo vnitra ČRMinisterstvo vnitra ČR

KDE JE CZECHPOINT O PROJEKTU PRO KONTAKTNÍ MÍSTA KONVERZE DOKUMENTŮ KONTAKTY STATISTIKY
Domovská stránka

Aktuální dostupnost služeb

24.1.2017

E-SHOP

infoPORT

Formulář pro registraci AIS do JIP a ZR

Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Správou základních registrů rozšířilo stávající formulář pro registraci AIS do JIP o funkcionalitu potřebnou pro registraci AIS do základních registrů. Nová verze elektronického formuláře zjednodušuje a optimalizuje stávající proces zřízení přístupu AIS do základních registrů a využívá dat, které již byly jednou orgánem veřejné moci poskytnuty. Tento formulář plně nahrazuje dosavadní postup ručního vyplnění dokumentu typu Word a jeho odeslání datovou zprávou.

Formulář disponuje zabudovanou uživatelskou nápovědou a svým intuitivním chováním a designem provádí žadatele jednotlivými kroky procesu. Pro žadatele je důležité, že nemusí opětovně zapisovat data, která již jednou poskytnul v JIP, nebo v IS o ISVS. Formulář je v průběhu procesu předvyplněn relevantními daty z těchto systémů. Vnitřní logika pak kontroluje korektnost postupu a návaznost poskytnutých dat.

Formulář se používá v průběhu celého životního cyklu AIS - od žádosti o obnovu certifikátu přes změnu přístupových údajů až po zrušení přístupu AIS do základních registrů. Jedná se tedy o komplexní nástroj pro kompletní správu AIS přistupujících do základních registrů.

Formulář je vybaven tzv. ISDS ready funkcionalitou, která umožňuje žadateli rovnou z formuláře odeslat datovou zprávu s přílohou, ve které je samotný formulář. Možnost odeslat formulář spisovou službou je podporována standardně.

Kromě registrace AIS do základních registrů je samozřejmě možné pomocí původní funkcionality registrovat AIS do JIP.

Formulář bude v nejbližších dnech zveřejněn na webových stránkách

  • infoPORT - www.info-port.cz
  • projektu Czech POINT http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/25
  • Portálu veřejné správy http://seznam.gov.cz/ovm/welcome.do?part=documentation
  • a základních registrů www.szrcr.cz
  • Novinky