Ministerstvo vnitra ČRMinisterstvo vnitra ČR

KDE JE CZECHPOINT O PROJEKTU PRO KONTAKTNÍ MÍSTA KONVERZE DOKUMENTŮ KONTAKTY STATISTIKY
Domovská stránka

Aktuální dostupnost služeb

24.1.2017

E-SHOP

infoPORT

CzechPOINT@home

Neboli internetové kontaktní místo je určen pro fyzické osoby, podnikající fyzické osoby i právnické osoby, kterým usnadní elektronickou komunikaci. Umožní všem držitelům datových schránek přístup k výpisům z informačních systémů veřejné správy, které jinak poskytuje v listinné podobě každé kontaktní místo veřejné správy - Czech POINT.

Výpisy prostřednictvím CzechPOINT@home obdržíte ZDARMA, pokud máte aktivní datovou schránku. Přístup ke službě zde.

Hlavním přínosem CzechPOINT@home bude přístup k výpisům bez nutnosti návštěvy kontaktního místa Czech POINT. Žadatel obdrží požadovaný výpis v elektronické formě, včetně elektronického podpisu. To mu umožní nakládat dále s tímto výpisem jako s elektronickým originálem. Výpisy najdou využití především při komunikaci s orgány veřejné moci, ale i s právnickými osobami. Později s postupným rozvojem využívání elektronických originálů se počítá i s použitím elektronických dokumentů v soukromoprávních záležitostech. Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR.

Pokud ještě nemáte datovou schránku, všechny potřebné informace pro zřízení vlastní datové schránky naleznete zde.

Novinky