Ministerstvo vnitra ČRMinisterstvo vnitra ČR

KDE JE CZECHPOINT O PROJEKTU PRO KONTAKTNÍ MÍSTA KONVERZE DOKUMENTŮ KONTAKTY STATISTIKY
Domovská stránka

Aktuální dostupnost služeb

24.1.2017

E-SHOP

infoPORT

10 milionů výpisů

Praha, 5. prosince 2013 - v předvečer Mikuláše byl vydán na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT desetimiliontý výpis. Stalo se tak na pracovišti České pošty, Praha 9, Bratří Venclíků 1139/3, pracovnicí Jarmilou Polívkovou a jednalo se o výpis z Rejstříku trestů.

Je důležité si uvědomit, že na rozdíl od obrovského počtu transakcí v ZR a ISDS je za každým výpisem na Czech POINTu konkrétní občan, který přišel na kontaktní místo veřejné správy a byla mu poskytnuta služba bez ohledu na místní příslušnost.

Je to úctyhodné číslo, prokazující správnost rozhodnutí MV ČR nabídnout občanům službu, při které "obíhají data a ne občan". Czech POINT začal sloužit občanům v ostrém provozu 1. ledna 2008 a stal se tak prvním "viditelným" milníkem budování českého eGovernmentu. Z původně malého systému, poskytujícího ze začátku pouze několik výpisů z Informačních systémů veřejné správy, se rozrostl do dnešních parametrů. V současné době poskytuje občanům celou řadu výpisů z různých ISVS, autorizovanou konverzi dokumentů, teritoriální podporu Informačního systému datových schránek a výpisy ze základních registrů.
Občanům "skrytá" část systému, známá pod názvem CzechPOINT@office, poskytuje rovněž širokou škálu služeb – od přístupu k výstupům z různých ISVS, konverzi z moci úřední, zápisy všech matričních událostí, ale v poslední době zejména přístup k referenčním údajům základních registrů.

K dnešnímu dni "umí s Czech POINT pracovat" téměř 100 000 uživatelů. Jsou to úředníci napříč státní správou a jimi zřizovaných organizací. V rámci dalšího programového období 2014+ předpokládá správce systému MV ČR využití systému pro nabídku dalších služeb, a to jak občanům tak úředníkům státní správy. Už dnes je část systému – Jednotný identitní prostor – využíván jako garantovaný autentizační nástroj pro více než 1000 agendových informačních systémů.

"Czech POINT je ukázkovým příkladem rozumně investovaných prostředků, které přináší užitek občanům i státní správě.", řekl JUDr. Petr Solský, náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie.

Novinky