Ministerstvo vnitra ČRMinisterstvo vnitra ČR

KDE JE CZECHPOINT O PROJEKTU PRO KONTAKTNÍ MÍSTA KONVERZE DOKUMENTŮ KONTAKTY STATISTIKY
Domovská stránka

Aktuální dostupnost služeb

24.1.2017

E-SHOP

infoPORT

Ztracen v cizině

Asi tak si musí připadat každý občan, který ztratí, nebo jsou mu odcizeny v cizině doklady. Je to jistě nemilá životní zkušenost, ale stává se. Pokud se taková věc přihodí v Evropě, lze ji řešit poměrně operativně. Horší to je v případě, kdy je občan někde daleko, kam se dopravil třeba letecky. V takové situaci se bez dokladů neobejde.

Již v minulosti existoval způsob řešení takové situace – za pomoci našich zastupitelských úřadů. Občan se musel dostavit na ambasádu, vyplnit příslušný formulář, který byl odeslán faxem nebo mailem na příslušný odbor MV ČR. Zde podle uvedených dat člověka ověřili a poslali zpět na ambasádu potvrzení, ano – je to občan XY. Následně mohl být vydán náhradní doklad, který mu umožnil návrat do vlasti. Mělo to jeden háček. Celý proces byl postaven na listinném formuláři a ověření ze strany MV ČR probíhalo pouze v pracovní dobu. Zkrátka nejednalo se o žádný on-line systém.

Začátkem února 2014 byla na rozhraní CzechPOINT@office spuštěna nová agenda sloužící k on-line ověření totožnosti osoby v případě, že občan nahlásí na zastupitelském úřadě ztrátu dokladu totožnosti. Nový způsob ověření totožnosti zrychluje celý proces ověření totožnosti s využitím back office systému Czech POINT a přístup k referenčním údajům v základních registrech. Odpadá tak zdlouhavý proces vyplňování listinného formuláře, zaslání do ČR, ověření v ČR a zpětné zaslání na příslušný zastupitelský úřad. Současně se zvyšuje bezpečnost celého procesu, kdy k ověření žadatele je použito více údajů než dříve, včetně údajů ze základních registrů.

Jako zcela unikátní lze označit cestu, kterou se vydalo MZV. Nepustilo se do budování nového nákladného IT systému, ale využilo již hotový, do kterého bylo doplněno pouze několik komponent. Nespornou výhodou je, že MZV nemuselo školit uživatele, instalovat další SW případně HW a nemuselo distribuovat nové přístupové údaje. S univerzálním rozhraním CzechPOINT@office už pracovníci MZV umí pracovat, naučili se to v rámci jiných agend dostupných nejenom jim, ale též dalším orgánům veřejné moci.

Podle statistik pomohla nová agenda za necelý rok provozu téměř 2.000 občanům, kteří se dostali do svízelné situace. Ambasády tak mohly řešit tyto životní situace v on-line režimu, což jistě všichni ocenili. Stát se o ně skutečně postaral.

Agenda „Ověření totožnosti“ se tak stala ukázkovým příkladem využití již hotového systému, který je použitelný i pro další agendy, kdy je potřeba zajistit komunikaci s centrálními systémy veřejné správy, prostě sdílet služby.

(mre)

Novinky