Ministerstvo vnitra ČRMinisterstvo vnitra ČR

KDE JE CZECHPOINT O PROJEKTU PRO KONTAKTNÍ MÍSTA KONVERZE DOKUMENTŮ KONTAKTY STATISTIKY
Domovská stránka

Aktuální dostupnost služeb

24.1.2017

E-SHOP

infoPORT

Ztotožnění pracovníků České pošty

Od 23. února 2015 jsou asistenti kontaktních míst veřejné správy Czech POINT provozovaných Českou poštou rovněž zapojeni do procesu ztotožnění vůči údajům v základních registrech, konkrétně vůči registru obyvatel.

K procesu ztotožnění každého aktivního uživatele v Jednotném identitním prostoru systému Czech POINT přistoupilo MV v lednu 2014. Využilo referenční údaje ZR k vyššímu zabezpečení systému. Každý přistupující uživatel je kromě svých přístupových údajů ještě „prověřen“ vůči registru obyvatel, de facto je ověřena jeho existence. Česká pošta měla prozatím z důvodu specifického IT prostředí výjimku ze ztotožnění.

Pro bezproblémovou realizaci procesu ztotožňování přes 5 tisíc zaměstnanců České pošty bylo správcem Centrály Czech POINT, připraveno testovací prostředí a zároveň byly poskytnuty odborné konzultace dodavateli SW řešení České pošty pro zabezpečení nezbytných úprav prostředí na straně ČP.

Výsledkem pak byl hladký přechod z původní verze autentizace a autorizace na nový, zahrnující ztotožnění vůči základním registrům. V průběhu prvního pracovního dne po nasazení nového řešení musel poskytnout HelpDesk Czech POINTu podporu pouze 7 uživatelům, což svědčí o precizně zvládnuté akci.

Novinky