Ministerstvo vnitra ČRMinisterstvo vnitra ČR

KDE JE CZECHPOINT O PROJEKTU PRO KONTAKTNÍ MÍSTA KONVERZE DOKUMENTŮ KONTAKTY STATISTIKY
Domovská stránka

Aktuální dostupnost služeb

24.1.2017

E-SHOP

infoPORT

CzechPOINT@office nabízí ověřený snímek katastrální mapy

22. října 2015, tedy necelé 3 měsíce po zpřístupnění služby ověřeného snímku katastrální mapy na kontaktních místech veřejné správy - Czech POINT, je tato služba dostupná i na rozhraní CzechPOINT@office.

Nová služba je dostupná všem úředníkům samosprávných celků (obce a kraje), kteří mají zákonné zmocnění získávat nejenom údaje z Katastru nemovitostí, ale i v podobě ověřeného mapového výstupu. Na základě přidělené role v Jednotném identitním prostoru Czech POINT tak získávají nový pohodlný přístup ke snímkům z katastrální mapy. Usnadní jim to vyřizování různých agend, při kterých je ověřený snímek nezbytný.

Nová služba vznikla na základě poptávky obecních úřadů. Je to jasný důkaz, že samosprávné subjekty rozeznaly výhody, které jim služby CzechPOINT@office přináší. Svědčí o tom i pravidelně publikované statistiky využívání jednotlivých služeb.

Rozhraní CzechPOINT@office nabízí orgánům veřejné moci celou řadu služeb. Mezi nejžádanější patří výpis a opis z rejstříku trestů, autorizovaná konverze z moci úřední, agendy matrik, soudů a ohlašoven, přístup k referenčním údajům v základních registrech nebo autentizační a autorizační služby Jednotného identitního prostoru Czech POINT pro registrované agendové informační systémy.

(mre)

Novinky