Ministerstvo vnitra ČRMinisterstvo vnitra ČR

KDE JE CZECHPOINT O PROJEKTU PRO KONTAKTNÍ MÍSTA KONVERZE DOKUMENTŮ KONTAKTY STATISTIKY
Domovská stránka

Aktuální dostupnost služeb

24.1.2017

E-SHOP

infoPORT

Konverze dokumentů

Praha 18.11.2015 - Czech POINT nabízí další novinku. Ve spolupráci s privátním sektorem byla připravena úprava služby autorizované konverze dokumentů z listinné do elektronické formy, která nově umožňuje předání výstupu z provedené autorizované konverze do datové schránky. Klient si tak může, kromě dosud dostupných variant předání konvertovaného dokumentu do Úschovny nebo vypálení na CD, vybrat libovolnou datovou schránku právnické či fyzické osoby. Stačí, když při zadání požadavku určí, do jaké datové schránky má být výstup z konverze doručen. Systém Czech POINT pak odešle odkaz na dokument datovou zprávou z datové schránky Automat Czech POINT do zvolené datové schránky. Po odeslání datové zprávy obdrží klient potvrzení o provedené konverzi a odeslání odkazu na dokument do zvolené datové schránky včetně ID datové zprávy. Pro vyhledání požadované schránky byla použita vyhledávací služba ISDS. Výsledkem je tedy nejenom efektivní využití hotové služby ISDS, ale zejména usnadnění práce asistentovi kontaktního místa veřejné správy a samozřejmě nová služba Czech POINT.

Novinky