Ministerstvo vnitra ČRMinisterstvo vnitra ČR

KDE JE CZECHPOINT O PROJEKTU PRO KONTAKTNÍ MÍSTA KONVERZE DOKUMENTŮ KONTAKTY STATISTIKY
Domovská stránka

Aktuální dostupnost služeb

24.1.2017

E-SHOP

infoPORT

Czech POINT a základní registry

Dne 1.7.2012 byly spuštěny základní registry. Dle §14 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech se na kontaktních místech veřejné správy vydávají výpisy ze základních registrů. Dále se prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy bude vydávat záznam o využívání údajů v základních registrech, provádět nahlášení nesouladu referenčních údajů a vydání souhlasu o poskytování údajů třetí osobě. V Czech POINTu vznikla složka Základní registry, kde je umístěno 10 nových formulářů.

Současně je k dispozici podrobná uživatelská dokumentace, která popisuje krok za krokem celý proces práce se samotným formulářem pro jednotlivé registry. Uživatelé ji naleznou standardně v záložce „Dokumentace“ přímo v systému Czech POINT. Dokumentace je rovněž umístěna v InfoPORTu ve složce Czech POINT. Uživatelská dokumentace je k dispozici od 26.6.2012.

Přístup do základních registrů přes CzechPOINT@office

Rozhraní CzechPOINT@office je rovněž napojeno na základní registry pro přístup OVM k údajům v ZR. Toto rozhraní je poskytováno pro všechny obce a orgány veřejné moci ZDARMA. Díky tomuto rozhraní se obce nebo orgány veřejné moci, které nemají nebo nechtějí přistupovat přes vlastní agendový informační systém (např. spisová služba), dostanou k datům v základních registrech.

Co je potřeba udělat?

1. Mít zřízen přístup do CzechPOINT@office

  • pokud nemáte – můžete požádat prostřednictvím formuláře.

2. Zjistit, kdo je lokální administrátor CzechPOINT@office Vašeho úřadu.

  • pomůže Vám tahák "Jak na to... lokální administrátor", který je zde,
  • lokální administrátor Vám poradí a nastaví příslušnou roli pro práci s formuláři

3. Každý uživatel, který bude přistupovat pouze k sadě formulářů základních registrů, musí být vybaven osobním komerčním certifikátem. Tento certifikát může být uložen přímo v počítači,

  • pokud jste uživatelé CzechPOINT@office, certifikát už máte,
  • pokud jste nový uživatel, budete potřebovat osobní komerční certifikát – orientační cena je 200,- Kč na rok,
  • pokud vykonáváte i jiné agendy v rámci CzechPOINT@office, nadále platí, že musíte být vybaveni sadou dvou certifikátů (osobním komerčním a kvalifikovaným) uložených na bezpečném úložišti (tedy mimo počítač).

Evidence výpisů

Pro potřeby evidence výpisů ze základních registrů prostřednictvím spisové služby byla upravena technická dokumentace. Je určena pro dodavatele spisových služeb a je umístěna na http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/25. Rovněž je umístěna v InfoPORTu.

Doporučujeme všem úřadům, které využívají spisovou službu na evidenci výpisů, zajistit si aktualizaci spisové služby.

V případě dotazů se můžete obrátit na Help Desk systému Czech POINT, tel 222 13 13 13, email: helpdesk@czechpoint.cz.

Novinky