logo
logo
Ověření autenticity vydané autorizované konverze
Identifikační číslo ověřovací doložky
Dokument vznikl provedením konverze dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.
 
© 2018 NEWPS.CZ s.r.o. 2.0.0