logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Praha, 28. prosince 2020 – na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT byl vydán výpis s pořadovým číslem 25 miliónů. Stalo se tak na pracovišti České pošty, s.p. v Kostelci nad Černými lesy a jednalo se o výpis z Rejstříku trestů.

I přes pandemii a nouzový stav je systém Czech POINT neustále k dispozici, poskytuje své služby jak doma, tak v zahraničí na mnoha zastupitelských úřadech. 25 milionů vydaných výpisů je jasným důkazem, že spuštění systému před více než deseti lety bylo správným rozhodnutím.

Za tu dobu se z Czech POINTu, který v počátku poskytoval své služby pouze občanům na kontaktních místech, stal pilíř českého eGovernmentu. Poskytuje své služby prakticky celé veřejné správě. Úředníci tak mají zajištěn pohodlný přístup k různým informačním systémům, anebo pouze využívají autentizační a autorizační služby Czech POINT pro přístup do svých vlastních aplikací.

Kromě toho poskytuje své služby Czech POINT i datovkám, pro které slouží jako teritoriální HelpDesk v případě, kdy uživatel potřebuje znovuobnovit přístupové údaje do své datovky.

Czech POINT neodmyslitelně patří k digitalizaci veřejné správy.

(mre)

28. prosince 2020