logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Letošní podzimní volby se opět neobešly bez podpory systému Czech POINT.

Díky propojenému datovému fondu základních registrů a rozhraní CzechPOINT@office mají volební komise v jednotlivých okrscích k dispozici prostřednictvím agendy Žádost o vydání seznamu voličů aktuální seznamy voličů ke konkrétnímu datu voleb.

Samozřejmě že takovou žádost a seznam voličů nemůže podat každý. Služba je dostupná pouze oprávněným osobám a je k dispozici od roku 2014. Letos byla použita pro více než 16.000 žádostí. Jednalo se o volbu prezidenta republiky v lednu, v říjnu to byly volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR.

Agenda seznamy voličů je jednou z těch méně viditelných sdílených služeb českého eGovernmentu, přesto zásadně napomáhá při každých volbách. Dříve se stávalo, že seznamy nebyly aktuální. Dnes jsou eGov systémy navzájem propojeny. Pokud volič před volbami např. změní místo trvalého pobytu, je o tom veden záznam v základních registrech a na seznamu voličů je tento volič již zapsán v příslušném volebním okrsku.

Volební seznamy prokázaly svůj význam již u několika voleb. Czech POINT a celý český eGovernment patří už neodmyslitelně k volbám.

(mre)

6. listopadu 2018