logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Využití služeb rozhraní CzechPOINT@office mezi orgány veřejné moci je skutečně pestré. Pokud se zaměříme pouze na ministerstva, můžeme konstatovat, že všechna ministerstva jsou k systému připojena a některé z poskytovaných služeb systému skutečně čerpají.

Premiantem je MPSV, které od data své registrace využilo služby @office více než miliónkrát, především k autorizované konverzi dokumentů. MV je zhruba na desetině, tedy zhruba 100.000 „výpisů“. U MPO, MF, MZV, MZdr a MD se čísla použití systému pohybují v desetitisících.

Poslední skupinu tvoří MZe, MMR, MŠMT, MK a MSp. Tyto úřady mají u svých statistik jednotky tisíců použití systému za celých 10 let, co je @office k dispozici. Je to škoda, vezmeme-li v úvahu, že CzechPOINT@office nabízí např. všem úřadům zcela zdarma službu autorizované konverze z moci úřední pro zajištění převedení dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak, vše dle zákonem stanovených podmínek. Kromě toho mají úřady na tomto rozhraní k dispozici například výpisy z Rejstříku trestů, nebo formuláře pro přístup k datům v základních registrech.

(mre)

3. května 2018