logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Czech POINT se konečně dočkal! Po 9 letech dostal nový výkonný hardware. V průběhu předem ohlášené odstávky ve dnech 25.10. – 29.10. proběhla kompletní migrace Centrály Czech POINT ze starého hardware na nový umístěný v novém datovém centru, včetně integrace na služby CMS2. Projekt realizoval smluvní partner MVČR společnost NEWPS.CZ s.r.o. ve spolupráci se Software602 a.s. a NAKIT s.p.

Nešlo přitom pouze o „přesunutí dat“ na novou instalaci Centrály Czech POINT. V průběhu odstávky byla provedena celá řada činností a věřte, nebylo jich málo. Rovněž musela být otestována napojení na všechna rozhraní. Jsou to např. služby základních registrů, datových schránek, Egon Service Bus, číselníky, matriky, soudy, ohlašovny, obce, kvalifikované časové razítko a rovněž všechny informační systémy, ze kterých Czech POINT poskytuje výpisy. Stejně tak musely být otestovány autentizační a autorizační služby Jednotného identitního prostoru, které využívá více než 400 systémů veřejné správy, například ISUI, ISoSS, Registr smluv, Registr řidičů, Registr vozidel atd.

Migrace dopadla úspěšně, opona byla zvednuta dokonce o 16 hodin dříve proti plánu. Správce Centrály CzP by i touto cestou rád poděkoval správcům připojených agendových informačních systémů za spolupráci.

(mre)

4. listopadu 2019