Co je úschovna dokumentů?

Úschovna dokumentů je podpůrný systém pro autorizovanou konverzi dokumentů. Využívá se pro dočasné uložení dokumentů v rámci uvedené konverze.

Při konverzi dokumentu z listinné formy do elektronické na kontaktním místě Czech POINT může být vzniklý elektronický dokument uložen do úschovny, kde je možné jej vyzvednout.

Při konverzi dokumentu z elektronické formy do listinné může být elektronický dokument uložen do úschovny prostřednictvým tohoto portálu nebo odesláním z datové schránky. Následně může být na kontaktním místě Czech POINT konvertován do listinné formy.