Orgány státní správy
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
ID: 4hun2cu | IČO: 72080043 | Ostrava Na Jízdárně
Finanční úřad pro Olomoucký kraj
ID: 25nnz67 | IČO: 72080043 | Olomouc Lazecká
Finanční úřad pro Pardubický kraj
ID: 95zn2bb | IČO: 72080043 | Pardubice Boženy Němcové
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
ID: gf9n2e3 | IČO: 72080043 | Plzeň Hálkova
Finanční úřad pro Středočeský kraj
ID: 6sxny3p | IČO: 72080043 | Praha Na Pankráci
Finanční úřad pro Zlínský kraj
ID: n69nz5y | IČO: 72080043 | Zlín třída Tomáše Bati
Finanční úřad pro hlavní město Prahu
ID: 7nyn2d9 | IČO: 72080043 | Praha Štěpánská
Finanční úřad pro Ústecký kraj
ID: qjfn2bj | IČO: 72080043 | Ústí nad Labem Velká Hradební
Generální finanční ředitelství
ID: p9iwj4f | IČO: 72080043 | Praha Lazarská
Generální inspekce bezpečnostních sborů
ID: v7m7926 | IČO: 72554495 | Praha Skokanská
Generální ředitelství cel
ID: 7puaa4c | IČO: 71214011 | Praha Budějovická
Grantová agentura České republiky
ID: a8uadk4 | IČO: 48549037 | Praha Evropská
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
ID: ybiaiuv | IČO: 70884099 | Brno Zubatého
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
ID: ph9aiu3 | IČO: 70882835 | České Budějovice Pražská tř.
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
ID: xknaa7s | IČO: 70883611 | Karlovy Vary Závodní