Obec Ostrožská lhota


Působnost v agendách
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
A338
Požární ochrana
A341
Obecní zřízení (zákon o obcích)
A343
Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
A345
Knihovní zákon
A372
Navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
A378
Veřejné rozpočty
A388
Finanční kontrola
A394
Cenová regulace a kontrola
A397
Provozování loterií a jiných podobných her
A404
Správní poplatky
A405
Matriky
A414
Registrované partnerství
A416
Obecní policie
A420
Památková péče
A434