Obec Ostrožská lhota


Působnost v agendách
Rejstřík trestů
A483
Sociální služby
A530
Geologické práce
A560
Podpora regionálního rozvoje
A561
Stavební řád
A565
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících
A572
Státní zastupitelství
A682
Sčítání lidu, domů a bytů
A687
Státní statistická služba
A688
Agenda zákona o poštovních službách
A926
Ochrana přírody a krajiny
A963
Státní občanství České republiky
A1023
Správa, evidence a dozor v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření
A1028
Sociální zabezpečení
A1029
Silniční doprava
A1042