Obec Ostrožská lhota


Působnost v agendách
Volby do Parlamentu České republiky
A1183
Úprava vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
A1184
Sociálně-právní ochrana dětí
A1185
Odpadové hospodářství
A1186
Poskytování informací (zákon č. 106/1999 Sb.)
A1261
Volby do Evropského parlamentu
A1262
Volby do zastupitelstev obcí
A1281
Volby do zastupitelstev krajů
A1282
O úřednících územních samosprávných celků
A1301
Ověřování (vidimace a legalizace)
A1342
Archivnictví
A1343
Pozemní komunikace a silniční správní úřady
A1381
Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
A1382
Poskytování informací o životním prostředí
A1422
Zajišťování obrany České republiky
A1441