INFOLINKA: 222 13 13 13  
Přihlášení:
Jménem a heslem Certifikátem OTP Autentizace NIA Autentizace
Informace
Od 1.9. je možné v Seznamu OVM pod účtem lokálního administrátora přiřadit jednotlivým uživatelům, kteří budou přistupovat do Registru o střetu zájmů agendu A1941 a činnostní roli CR12218.

Jak a proč nastavovat agendové činnostní role?
V sekci dokumentace byla uvolněna příručka, která popisuje problematiku agend a agendových činnostních rolí, tedy pojmů týkajících se základních registrů, a jejich vztah k Jednotnému identitnímu prostoru (JIP), který je provozován v rámci systému Czech POINT. Přímý odkaz na příručku https://www.czechpoint.cz/data/prirucky/files/CzP_agendy_acr_v_JIP.pdf

Požadavky na přístup do aplikace Správa dat
Lokální administrátoři, národní administrátoři a garanti AIS se musí do Správy dat přihlásit jedním z těchto možných způsobů
 - Uživatelským jménem, heslem a osobním certifkátem
 - Uživatelským jménem, heslem a jednorázovým heslem (OTP)

Uživatelům v ostatních rolích je umožněno přihlásit se do Správy dat pouze pomocí uživatelského jména a hesla. Pokud má účet zaregistrováno přihlášení certifikátem nebo OTP přihlášení, musí se povinně použít tento způsob přihlášení. Uživatelé kontaktních míst Czech POINT se nadále musí hlásit do systému Czech POINT pomocí komerčního certifikátu.

Postup registrace a používání OTP naleznete v dokumentaci na adrese https://www.czechpoint.cz/data/prirucky/files/prihlasovani_OTP.pdf

Jak získám přihlašovací údaje do Správy dat?

Vaše přihlašovací údaje vám sdělí osoba, která vám zřídila účet ve Správě dat. Obvykle se bude jednat o lokálního administrátora vašeho subjektu. V případě, že jste zapomněli heslo, požádejte tuto osobu o reset hesla.

O zřízení přihlašovacích údajů pro lokálního administrátora požádejte prostřednictvím formuláře dostupného na adrese https://www.czechpoint.cz/data/formulare/files/sprava_lokalnich_administratoru.zfo. Pomocí stejného formuláře můžete rovněž požádat o reset přihlašovacích údajů.

Helpdesk Czech POINT
V případě problémů se Správou dat kontaktujte Helpdesk Czech POINT na telefonním čísle 222 13 13 13 (8:00 - 18:00) nebo na emailové adrese helpdesk@czechpoint.cz.