INFOLINKA: 222 13 13 13  
Přihlášení:
Jménem a heslem Certifikátem OTP Autentizace NIA Autentizace
Informace
Volby – nový starosta
Po volbách je nutné, aby nový starosta byl zapsán jako statutární zástupce (resp. vedoucí představitel obce) v seznamu uživatelů subjektu a to prostřednictvím přihlášení lokálního administrátora (z důvodu zachování bezproblémové kontinuity při výkonu správních činností a elektronických úkonů činěných datovou schránkou obecně - zabezpečení plynulého přístupu). Jakmile bude nový starosta (v roli statutárního orgánu) zapsán, dojde automaticky k jeho zapsání do registru osob a současně budou vygenerovány a na sídlo obce v režimu „do vlastních rukou výhradně jen adresáta“ zaslány přístupové údaje k datové schránce obce. Ve stejném okamžiku pak dojde k vymazání původního starosty z registru osob a ukončení jeho přístupu do datové schránky. Podrobné instrukce: https://www.czechpoint.cz/data/formulare/files/SOVM_statutarni_zastupce.pdf a pro lokálního administrátora https://www.czechpoint.cz/data/prirucky/files/CzP_prirucka_LA_pro_volby.pdf.

Jak a proč nastavovat agendové činnostní role?
V sekci dokumentace byla uvolněna příručka, která popisuje problematiku agend a agendových činnostních rolí, tedy pojmů týkajících se základních registrů, a jejich vztah k Jednotnému identitnímu prostoru (JIP), který je provozován v rámci systému Czech POINT.
Přímý odkaz na příručku https://www.czechpoint.cz/data/prirucky/files/CzP_agendy_acr_v_JIP.pdf

Požadavky na přístup do aplikace Správa dat
Lokální administrátoři, národní administrátoři a garanti AIS se musí do Správy dat přihlásit jedním z těchto možných způsobů
 - Uživatelským jménem, heslem a osobním komerčním certifkátem
 - Uživatelským jménem, heslem a jednorázovým heslem (OTP)
 - Pomocí Identity občana

Uživatelům v ostatních rolích je umožněno přihlásit se do Správy dat pomocí uživatelského jména a hesla i výše uvedenými bezpečnějšími metodami. Pokud má účet zaregistrováno přihlášení certifikátem nebo OTP přihlášení, musí se povinně použít tento způsob přihlášení. Uživatelé webové aplikace Czech POINT se nadále musí hlásit do systému Czech POINT pomocí komerčního certifikátu.

Postup registrace a používání OTP naleznete v dokumentaci na adrese https://www.czechpoint.cz/data/prirucky/files/prihlasovani_OTP.pdf

Více informací o Identitě občana naleznete na https://info.identitaobcana.cz.

Jak získám přihlašovací údaje do Správy dat?

Vaše přihlašovací údaje vám sdělí osoba, která vám zřídila účet ve Správě dat. Obvykle se bude jednat o lokálního administrátora vašeho subjektu. V případě, že jste zapomněli heslo, požádejte tuto osobu o reset hesla.

O zřízení přihlašovacích údajů pro lokálního administrátora požádejte prostřednictvím formuláře dostupného na adrese https://www.czechpoint.cz/data/formulare/files/sprava_lokalnich_administratoru.zfo. Pomocí stejného formuláře můžete rovněž požádat o reset přihlašovacích údajů.

Helpdesk Czech POINT
V případě problémů se Správou dat kontaktujte Helpdesk Czech POINT na telefonním čísle 222 13 13 13 (8:00 - 18:00) nebo na emailové adrese helpdesk@czechpoint.cz.