Obec Sádek


Působnost v agendách
Požární ochrana
A341
Obecní zřízení (zákon o obcích)
A343
Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
A345
Knihovní zákon
A372
Navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
A378
Veřejné rozpočty
A388
Finanční kontrola
A394
Cenová regulace a kontrola
A397
Provozování loterií a jiných podobných her
A404
Správní poplatky
A405
Registrované partnerství
A416
Obecní policie
A420
Památková péče
A434
Rejstřík trestů
A483
Sociální služby
A530