Obec Sádek


Sestava dle § 5 z.č. 106/1999 Sb.
Název:
Obec Sádek
Důvod a způsob založení:
samospráva
Popis vnitřní organizační struktury:
Adresa úřadu:
Obec Sádek
č.p. 39 26101 Sádek P.O. BOX:
Kontaktní poštovní adresa:
Obec Sádek
č.p. 55 26101 Sádek P.O. BOX:
Úřadovny:
Obec Sádek
č.p. 39 26101 Sádek
starosta@obec-sadek.cz
info@obec-sadek.cz
Telefonní čísla:
+420 724 177 905
+420 318 614 222
Úřední hodiny:
ST:17:00 - 19:00, 18:00 - 20:00
Další elektronické adresy:
Hlavní datová schránka:
5tbayqr
Případné platby lze poukázat:
Běžný účet - Komerční banka15122211/0100
Účet ze zákona ČNB94-3818211/0710
IČ:
00243264
DIČ:
CZ00243264
Opravné prostředky:
neuvedeno
Formuláře:
neuvedeno
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
neuvedeno
Nejdůležitější používané předpisy:
neuvedeno
Sazebník úhrad za poskytování informací:
neuvedeno
Usnesení o výši úhrad za informace:
neuvedeno
Vzory licenčních smluv:
neuvedeno
Výhradní licence
neuvedeno
Výroční zpráva:
neuvedeno