Obec Sádek


Působnost v agendách
Sociálně-právní ochrana dětí
A1185
Odpadové hospodářství
A1186
Poskytování informací (zákon č. 106/1999 Sb.)
A1261
Volby do Evropského parlamentu
A1262
Volby do zastupitelstev obcí
A1281
Volby do zastupitelstev krajů
A1282
O úřednících územních samosprávných celků
A1301
Archivnictví
A1343
Pozemní komunikace a silniční správní úřady
A1381
Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
A1382
Poskytování informací o životním prostředí
A1422
Zajišťování obrany České republiky
A1441
Výkon působnosti veřejného ochránce práv
A1561
Krajské referendum
A1601
Zahraniční rozvojová spolupráce a humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí
A1622