OBEC SVÁROV


Sestava dle § 5 z.č. 106/1999 Sb.
Název:
OBEC SVÁROV
Důvod a způsob založení:
Obecní úřad vznikl nabytím účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění dalších předpisů, a to dnem voleb do obecního zastupitelstva.
Popis vnitřní organizační struktury:
Adresa úřadu:
OBEC SVÁROV
č.p. 74 68712 Svárov P.O. BOX:
Kontaktní poštovní adresa:
OBEC SVÁROV P.O. BOX:
Úřadovny:
OBEC SVÁROV
č.p. 74 68712 Svárov
svarov@mybox.cz
Telefonní čísla:
+420 572 580 647
Úřední hodiny:
PO:16:00 - 19:00
ST:16:00 - 19:00
Adresa internetové stránky:
Další elektronické adresy:
neuvedeno
Hlavní datová schránka:
azxarh9
Případné platby lze poukázat:
Komerční banka Uherské Hradiště11025721/0100
IČ:
00542237
DIČ:
neuvedeno
Seznamy hlavních dokumentů:
neuvedeno
Rozpočet
neuvedeno
Sazebník úhrad za poskytování informací:
neuvedeno
Příjem žádostí a dalších podání:
neuvedeno
Opravné prostředky:
neuvedeno
Formuláře:
neuvedeno
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
neuvedeno
Nejdůležitější používané předpisy:
neuvedeno
Vydané právní předpisy:
neuvedeno
Sazebník úhrad za poskytování informací:
neuvedeno
Usnesení o výši úhrad za informace:
neuvedeno
Vzory licenčních smluv:
neuvedeno
Výhradní licence
neuvedeno
Výroční zpráva:
neuvedeno