Město Uherský Ostroh


Sestava dle § 5 z.č. 106/1999 Sb.
Název:
Město Uherský Ostroh
Důvod a způsob založení:
www.uhostroh.cz
Popis vnitřní organizační struktury:
Adresa úřadu:
Město Uherský Ostroh
Zámecká 24 68724 Uherský Ostroh P.O. BOX:
Kontaktní poštovní adresa:
Město Uherský Ostroh P.O. BOX:
Úřadovny:
Město Uherský Ostroh
Zámecká 24 68724 Uherský Ostroh
podatelna@uhostroh.cz
Telefonní čísla:
+420 572 430 521
Faxy:
+420 572 591 116
Úřední hodiny:
PO:08:00 - 17:00
ST:08:00 - 17:00
Další elektronické adresy:
neuvedeno
Hlavní datová schránka:
vm7bs3x
Případné platby lze poukázat:
0000000001222721/0100
IČ:
00291480
DIČ:
CZ00291480
Sazebník úhrad za poskytování informací:
Příjem žádostí a dalších podání:
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
Nejdůležitější používané předpisy:
Vydané právní předpisy:
neuvedeno
Sazebník úhrad za poskytování informací:
Usnesení o výši úhrad za informace:
neuvedeno
Vzory licenčních smluv:
neuvedeno
Výhradní licence
neuvedeno