Obec Tučapy


Působnost v agendách
Hospodaření s majetkem státu
A24
Pohřebnictví
A32
Místní poplatky
A42
Uzavírání manželství a určování otcovství
A46
Státní pomoc po živelní či jiné pohromě
A51
Základní registr - registr obyvatel
A101
Základní registr - registr osob
A102
Základní registr - registr územní identifikace, adres a nemovitostí
A103
Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy
A113
Evidence obyvatel a rodná čísla
A115
Informační systém datových schránek
A119
Územní identifikace
A123
Katastr nemovitostí
A124
O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
A337
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
A338