Obec Tučapy


Sestava dle § 5 z.č. 106/1999 Sb.
Název:
Obec Tučapy
Důvod a způsob založení:
www.tucapyuh.cz
Popis vnitřní organizační struktury:
Adresa úřadu:
Obec Tučapy
č.p. 30 68709 Tučapy P.O. BOX:
Kontaktní poštovní adresa:
Obec Tučapy P.O. BOX:
Úřadovny:
Obec Tučapy
č.p. 30 68709 Tučapy
obec.tucapy@tiscali.cz (podatelna)
Telefonní čísla:
+420 572 593 362
Faxy:
+420 572 593 362
Úřední hodiny:
PO:07:00 - 11:00
ČT:14:00 - 17:00
e-podatelna:
neuvedeno
Další elektronické adresy:
neuvedeno
Hlavní datová schránka:
s2ybkc3
Případné platby lze poukázat:
0000000013020721/0100
IČ:
00362506
DIČ:
neuvedeno
Seznamy hlavních dokumentů:
neuvedeno
Rozpočet
neuvedeno
Sazebník úhrad za poskytování informací:
neuvedeno
Příjem žádostí a dalších podání:
neuvedeno
Opravné prostředky:
neuvedeno
Formuláře:
neuvedeno
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
neuvedeno
Nejdůležitější používané předpisy:
neuvedeno
Vydané právní předpisy:
neuvedeno
Sazebník úhrad za poskytování informací:
neuvedeno
Usnesení o výši úhrad za informace:
neuvedeno
Vzory licenčních smluv:
neuvedeno
Výhradní licence
neuvedeno
Výroční zpráva:
neuvedeno