Vítejte v systému Úschovny - Czech POINT

Tento systém zajišťuje dočasné uložení dokumentů formátu PDF nebo ZFO pro konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak v rámci všech kontaktních míst systému Czech POINT.

Co je úschovna dokumentů?

Pokyny

  • 1) Pro konverzi je možné použít buď dokument PDF verze 1.3 a vyšší, který je opatřený elektronickým podpisem, nebo originál datové zprávy (ZFO) Informačního systému datových schránek - konvertovány budou pouze PDF dokumenty, které jsou přílohou datové zprávy.
  • 2) Po uložení dokumentu do Úschovny vám systém vygeneruje potvrzení s jedinečným identifikátorem ve formě 2D čarového kódu, který je potřebný pro konverzi na kontaktním místě Czech POINT - neztraťte.
  • 3) Dokumenty uložené do úschovny v rámci "červené konverze" (z elektronické do papírové) jsou v úschovně uloženy 30 dnů, poté jsou smazány (úschovna disponuje funkcí pro mazání dokumentů - možno využít pro dřívější smazání dokumentu). Stahovat lze opakovaně (využíváno při opakované konverzi).
  • V případě, kdy je na Czech POINTu uložen zkonvertovaný dokument do úschovny – tzv. zelená konverze (z papírové do elektronické podoby) - je doba uložení pouze 7 dnů. Poté je dokument smazán. Stahovat lze opět i opakovaně (využíváno v případech, kdy si občan dokument po stažení neuloží).
  • 4) V případě, že konverze neproběhne do 30 dnů bude dokument automaticky smazán (pouze při konverzi z elektronické do papírové).
  • 5) Do Úschovny se doporučuje ukládat soubory o velikosti maximálně 20MB z důvodu harmonizace s maximální velikostí souborů v datových zprávách Informačního systému datových schránek (ISDS).