Vítejte v systému Úschovny - Czech POINT

Tento systém zajišťuje dočasné uložení dokumentů ve formátu PDF nebo ZFO pro konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak v rámci všech kontaktních míst systému Czech POINT.

Co je Úschovna dokumentů?

Pokyny

  1. Pro konverzi je možné použít buď dokument PDF verze 1.3 a vyšší, který je opatřený uznávaným elektronickým podpisem, uznávanou elektronickou pečetí nebo uznávanou elektronickou značkou, nebo originál datové zprávy (ZFO) Informačního systému datových schránek - konvertovány budou pouze PDF dokumenty, které jsou přílohou datové zprávy.

  2. Po uložení dokumentu do Úschovny vám systém vygeneruje potvrzení s jedinečným identifikátorem ve formě 2D čárového kódu, který je potřeba pro konverzi na kontaktním místě Czech POINT.

  3. Dokumenty, uložené do Úschovny v rámci konverze z elektronické do listinné podoby, jsou uloženy po dobu 30 dnů, poté jsou smazány. Uložené soubory lze stahovat opakovaně, takže lze provádět opakovanou konverzi dokumentů.

    V případě, kdy je na Czech POINTu uložen zkonvertovaný dokument do Úschovny – tzv. zelená konverze (z papírové do elektronické podoby) - je doba uložení 30 dnů. Poté je dokument smazán. Stahovat lze opět i opakovaně (využíváno v případech, kdy si občan dokument po stažení neuloží).

    Dokumenty uložené do Úschovny v rámci konverze z listinné do elektronické podoby jsou v Úschovně uloženy pouze 30 dnů, poté jsou smazány. Uložené soubory lze stahovat opakovaně, takže si občan může stáhnout výstup konverze např. znovu po přerušení stahování nebo také z více počítačů.

  4. Do Úschovny lze ukládat soubory o velikosti maximálně 50MB z důvodu harmonizace s maximální velikostí datových zpráv v Informačním systému datových schránek (ISDS). Velké soubory doporučujeme ukládat přes datovou linku s rychlostí alespoň 1.5 Mbit/s. S touto rychlostí bude nahrání souboru o velikosti 50MB probíhat přibližně 5 minut.