Co je Úschovna dokumentů?

Úschovna dokumentů je podpůrný systém pro konverzi dokumentů. Využívá se pro dočasné uložení dokumentů v rámci uvedené konverze.

Při konverzi dokumentu z listinné formy do elektronické na kontaktním místě Czech POINT může být vzniklý elektronický dokument uložen do Úschovny, kde je možné jej vyzvednout.

Při konverzi dokumentu z elektronické formy do listinné může být elektronický dokument uložen do Úschovny prostřednictvím tohoto portálu nebo odesláním z portálu ISDS. Následně může být na kontaktním místě Czech POINT konvertován do listinné formy.