Co je Úschovna dokumentů?

Úschovna dokumentů je podpůrný systém pro konverzi dokumentů a eLegalizaci. Využívá se pro dočasné uložení dokumentů v rámci uvedených služeb.

Při konverzi dokumentu z listinné formy do elektronické na kontaktním místě Czech POINT může být vzniklý elektronický dokument uložen do Úschovny, kde je možné jej vyzvednout.

Při konverzi dokumentu z elektronické formy do listinné může být elektronický dokument uložen do Úschovny prostřednictvím tohoto portálu nebo odesláním z portálu ISDS. Následně může být na kontaktním místě Czech POINT konvertován do listinné formy.

Při eLegalizaci je elektronický dokument uložen do Úschovny prostřednictvím tohoto portálu. Na kontaktním místě Czech POINT je následně provedena eLegalizace podpisu/ů a vytvořena doložka – výstup eLegalizace. Tato doložka je nahrána do Úschovny, kde je možné si ji vyzvednout.