Ověřit dokumenty pro eLegalizaci

Jsou podporovány pouze následující formáty souboru: PDF/A

Jsou podporovány pouze následující formáty souboru: PDF/A