logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Ministr vnitra Ivan Langer předkládá na dnešní jednání vlády návrh novely zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Cílem předloženého návrhu je umožnit zapisování dětí mladších 5 let (variantně mladších 10 let) do cestovních dokladů rodičů. Tyto děti by tak mohly překračovat hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsány. Od 1. září loňského roku není možné zapisovat děti do 15 let do cestovních dokladů rodičů. Hlavním důvodem navrhované novely zákona je odstranit nadměrnou byrokratickou zátěž v podobě každoročního podávání žádostí o cestovní pas u dětí mladších 5 let, kterým se v současnosti vydávají cestovní pasy na jeden rok.

Dalším návrhem, který předkládá ministr vnitra dnes na vládě, je novela zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy. Tato úprava, prostřednictvím projektu Czech POINT přináší průlomové zjednodušení jednání občana s úřady. První fáze projektu umožní občanům na jednom místě získat výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů či živnostenského rejstříku. Součástí sítě Czech POINT se stanou: Obecní úřady s rozšířenou působností, krajské úřady, magistráty, notáři a další právnické osoby (např. provozovny České pošty a lokální pracoviště Hospodářské komory ČR) s příslušným oprávněním. Cílem předkládaného návrhu je zjednodušit občanům komunikaci s úřady tak, aby na jednom místě mohl člověk vyřídit veškeré své záležitosti související s veřejnou správou. K tomu má sloužit síť Czech POINTů (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál).

21. února 2007