logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Systém Czech POINT poskytuje rozhraní CzechPOINT@office, které je určeno pro orgány veřejné moci.

Pomocí formulářů, dostupných v rozhraní CzechPOINT@office, mohou úředníci využívat pro výkon své působnosti. Jedná se zejména o:

  • výpis a opis z Rejstříku trestů
  • výpisy ze základních registrů
  • konverzi z moci úřední
  • agendy matrik
  • agendy ohlašoven
  • agendy soudů

Pro přihlášení do aplikace Czech POINT použijte tento odkaz: https://www.czechpoint.cz/czechpoint/.