logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Jak je to s odbornou způsobilostí zaměstnanců, kteří budou provádět konverzi dokumentů?

Zákon č. 300/2008 Sb. požaduje prokázání odborné způsobilosti k provádění konverze dokumentů na žádost pouze po příslušných zaměstnancích Hospodářské komory České republiky, držitele poštovní licence a osoby autorizované Ministerstvem vnitra k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy. V případě pracovníků v ostatních kontaktních místech veřejné správy (Czech POINT), kteří budou konverzi dokumentů na žádost provádět – zaměstnanců státu, zaměstnanců územních samosprávných celků či notářů – zákon prokázání této způsobilosti nepožaduje a nečiní tak ani jiný právní předpis.

Jak postupovat při provedení změny statutárního zástupce pro DS?

V případě změny statutárního orgánu je nutné nejdříve provést změnu na portále OVM (nebo v obchodním rejstříku). Systém ISDS sám tuto změnu zaznamená a automaticky zneplatní PÚ bývalému st. orgánu a zašle novému statutárnímu orgánu nové přístupové údaje.

Změnu je také možné provést pomocí formuláře v Czech POINTu a to formulářem Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům, nebo OVM. Formulář nabízí dvě varianty a to pouhé zneplatnění oprávněné osoby (zrušení), nebo zneplatnění oprávněné osoby a současné vytvoření nové oprávněné osoby.

Žádá-li o změnu nová oprávněná osoba, musí předložit jmenovací dekret, usnesení zastupitelstva, nebo notářsky ověřený zápis z valné hromady. Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí předložit úředně ověřenou plnou moc, která musí obsahovat: jméno, příjmení a datum narození žadatele.

Je třeba uvádět adresu trvalého bydliště do žádosti o datovou schránku?

Na žádosti o DS se uvádí adresa kam chce žadatel zaslat přihlašovací údaje. Adresa trvalého bydliště není explicitně nutná pro zřízení DS. Pokud žadatel neuvede žádnou adresu, automaticky se do žádosti natáhne adresa trvalého pobytu z Evidence obyvatelstva. Pokud žadatel chce zaslat přihlašovací údaje na jinou adresu než na adresu trvalého bydliště, je nutné, aby při vyplňování žádosti na tento fakt upozornil.

Jsem právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (s.r.o., a.s., v.o.s) a chci si požádat o datovou schránku…

Jste-li právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, Ministerstvo vám datovou schránku zřídí automaticky, jakmile dostane z obchodního rejstříku informace o vašem zápisu. Vaši žádost nelze přijmout.

Datová schránka vám bude zřízena automaticky.

Kde obdržím další informace k datovým schránkám?

Informace o datových schránkách naleznete na www.datoveschranky.info nebo na infolince 954 200 200.

Nedostal jsem přístupové údaje!

Před kolika dny jste podával žádost o zřízení datové schránky, resp. před kolika dny došlo k založení vašeho subjektu (orgánu veřejné moci, právnické osoby)?

Jestli k tomu došlo nedávno, přístupové údaje do zřízené datové schránky by vám měly dorazit během několika dnů.

Pokud uplynulo více než 10 dnů, kontaktujte, prosím, Ministerstvo vnitra ohledně zjištění stavu žádosti.

Někdo mi posílá do schránky nevyžádanou poštu.

Oznámení o zneužití datové schránky je možné zaslat na podatelnu MV, případně do datové schránky MV.

Neumím se do schránky přihlásit.

Prosíme, zavolejte si na informační linku 954 200 200.

V jakých situacích se použije formulář Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových?

Formulář slouží pro zneplatnění stávajících přístupových údajů k datové schránce a vydání nových. Použije se při ztrátě údajů, při zablokování datové schránky, nebo při nedoručení obálky s přístupovými údaji.

Ze schránky se mi ztratily zprávy.

Zprávy jsou v systému ukládány po dobu 90-ti dnů. Následně jsou automaticky vymazány. Pokud tomu chcete předejít, musíte si je sám uložit na svůj počítač nebo si objednat službu Datový trezor.