logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Jak je to s odbornou způsobilostí zaměstnanců, kteří budou provádět konverzi dokumentů?

Zákon č. 300/2008 Sb. požaduje prokázání odborné způsobilosti k provádění konverze dokumentů na žádost pouze po příslušných zaměstnancích Hospodářské komory České republiky, držitele poštovní licence a osoby autorizované Digitální a informační agenturou k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy. V případě pracovníků v ostatních kontaktních místech veřejné správy (Czech POINT), kteří budou konverzi dokumentů na žádost provádět – zaměstnanců státu, zaměstnanců územních samosprávných celků či notářů – zákon prokázání této způsobilosti nepožaduje a nečiní tak ani jiný právní předpis.

Jak postupovat při provedení změny statutárního zástupce pro DS?

V případě změny statutárního orgánu je nutné nejdříve provést změnu na portále OVM (nebo v obchodním rejstříku). Systém ISDS sám tuto změnu zaznamená a automaticky zneplatní PÚ bývalému st. orgánu a zašle novému statutárnímu orgánu nové přístupové údaje.

Změnu je také možné provést pomocí formuláře v Czech POINTu a to formulářem Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům, nebo OVM. Formulář nabízí dvě varianty a to pouhé zneplatnění oprávněné osoby (zrušení), nebo zneplatnění oprávněné osoby a současné vytvoření nové oprávněné osoby.

Žádá-li o změnu nová oprávněná osoba, musí předložit jmenovací dekret, usnesení zastupitelstva, nebo notářsky ověřený zápis z valné hromady. Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí předložit úředně ověřenou plnou moc, která musí obsahovat: jméno, příjmení a datum narození žadatele.

Je třeba uvádět adresu trvalého bydliště do žádosti o datovou schránku?

Na žádosti o DS se uvádí adresa kam chce žadatel zaslat přihlašovací údaje. Adresa trvalého bydliště není explicitně nutná pro zřízení DS. Pokud žadatel neuvede žádnou adresu, automaticky se do žádosti natáhne adresa trvalého pobytu z Evidence obyvatelstva. Pokud žadatel chce zaslat přihlašovací údaje na jinou adresu než na adresu trvalého bydliště, je nutné, aby při vyplňování žádosti na tento fakt upozornil.

Jsem právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (s.r.o., a.s., v.o.s) a chci si požádat o datovou schránku…

Jste-li právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, Digitální a informační agentura vám datovou schránku zřídí automaticky, jakmile dostane z obchodního rejstříku informace o vašem zápisu. Vaši žádost nelze přijmout.

Datová schránka vám bude zřízena automaticky.

Kde obdržím další informace k datovým schránkám?

Informace o datových schránkách naleznete na https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/81.html nebo na infolince 954 200 200.

Nedostal jsem přístupové údaje!

Před kolika dny jste podával žádost o zřízení datové schránky, resp. před kolika dny došlo k založení vašeho subjektu (orgánu veřejné moci, právnické osoby)?

Jestli k tomu došlo nedávno, přístupové údaje do zřízené datové schránky by vám měly dorazit během několika dnů.

Pokud uplynulo více než 10 dnů, kontaktujte, prosím, Digitální a informační agenturu ohledně zjištění stavu žádosti.

Někdo mi posílá do schránky nevyžádanou poštu.

Oznámení o zneužití datové schránky je možné zaslat na podatelnu Digitální a informační agentury, případně do datové schránky DIA.

Neumím se do schránky přihlásit.

Prosíme, zavolejte si na informační linku 954 200 200.

V jakých situacích se použije formulář Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových?

Formulář slouží pro zneplatnění stávajících přístupových údajů k datové schránce a vydání nových. Použije se při ztrátě údajů, při zablokování datové schránky, nebo při nedoručení obálky s přístupovými údaji.

Ze schránky se mi ztratily zprávy.

Zprávy jsou v systému ukládány po dobu 90-ti dnů. Následně jsou automaticky vymazány. Pokud tomu chcete předejít, musíte si je sám uložit na svůj počítač nebo si objednat službu Datový trezor.