logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Co dělat, když po vygenerování výpisu z ČÚZK spadne počítač? Např. z důvodů výpadku elektřiny? Kdo to zaplatí?

Taková situace bohužel nastat může, poplatek za výpis 50,- Kč musí obec ČÚZK uhradit. Záleží na komunikaci mezi obecním úřadem a ČÚZK, který může reklamaci uznat.

Jak si mohu nastavit účet pro Katastr nemovitostí?

Pro vydávání výpisů z Katastru nemovitostí je nutné si zřídit účet u Katastru nemovitostí. Celý postup nastavení je popsán v Dokumentaci k projektu Czech POINT – Seznamte se… kapitola 11.

Je možné vydávat částečné výpisy z Katastru nemovitostí?

Poskytování částečných výpisů z Katastru nemovitostí je zprovozněno od 1.1.2008 na kontaktních místech Czech POINT. Úplné nebo částečné výpisy je možné poskytovat pomocí srozumitelného formulářového rozhraní. Jednotlivé postupy jsou popsány v Uživatelské dokumentaci – provozní řády. Tato dokumentace je přístupná po přihlášení do systému Czech POINT pracovníkovi kontaktního místa.

Když už mám s ČÚZK smlouvu, musím uzavírat novou?

Ano, pokud budete vydávat výpisy přes systém Czech POINT, musíte s ČÚZK uzavřít smlouvu novou. Žádost pro založení zákaznického účtu u ČÚZK naleznete zde. Tento dokument obsahuje v poznámce „Czech POINT“ a má zamezenu kontrolu IP adresy tak, jak je ČÚZK požadováno.

Má novela zákona č. 344/1999 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, nějaký vliv na vydávání výpisů z tohoto úřadu?

K novelizaci katastrálního zákona došlo od 1 března 2009. Změna se týká ověření totožnosti u žadatelů o přehled vlastnictví z území České republiky a kopie ze sbírky listin. Oba zmíněné výstupy Czech POINT nevydává.

Změna se tedy netýká vydávání výpisů ke Katastru nemovitostí přes Czech POINT. Nadále platí, že vydávání ověřených výpisů z Katastru nemovitostí přes Czech POINT je bez kontroly totožnosti.

Podrobnosti o novelizaci zákona naleznete na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Podle čeho vyhledat budovu, když ještě nebylo přiděleno číslo popisné?

Czech POINT umožňuje vyhledávání i podle parcelního čísla.

Pokud se rozhodneme 90% z poplatku občanovi odpustit – musíme platit ČÚZK 100 %?

Ano, poplatek za výpis z katastru nemovitosti se ČÚZK platí vždy 50,- Kč za výpis, bez ohledu na to, zda se rozhodnete klientovi poskytnou slevu.

Pokud se úřad zapojí do Czech POINTu, přijde jeho stavební odbor o možnost nahlížet do registru ČÚZK, který využíval až dosud?

Ne. Pro přístup do katastru nemovitostí pomocí systému Czech POINT se na katastr nemovitostí zasílá nová žádost o založení zákaznického účtu u ČÚZK – speciální pro Czech POINT – tuto žádost naleznete zde. Úřadu tak zůstanou oba přístupy.

Proč není u požadavků za výpis z katastru nemovitostí, živnostenského a obchodního rejstříku nutné ověřovat totožnost žadatele?

Vzhledem k tomu, že se jedná o výpis z veřejných registrů, není nutné ověřovat totožnost žadatele, požádat může kdokoliv. Podle § 9b odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb. ověřující subjekt obecně nezjišťuje totožnost žadatele, jde-li o ověřený výpis (výstup) z veřejného registru.

Proč se může lišit vyúčtování z ČÚZK? Jak vlastně ČÚZK účtuje?

Za jeden výpis (na počtu stránek nezáleží) účtuje ČÚZK 50,- Kč. Výpisem je myšleno výpis listu vlastnictví. Pokud příchozí soubor z KN – PDF – obsahuje více listů vlastnictví: např. parcelu vlastním 50% jako samostatná osoba a 50% bezpodílovým spoluvlastnictvím manželů, budou v PDF souboru 2 listy vlastnictví. Tedy obec za toto stažení souboru PDF zaplatí 100,- Kč.