logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Co obsahuje ověřovací doložka?

Ověřovací doložka podle § 9a odst. 1 zákona o ISVS obsahuje:

  1. údaj o ověření toho, že ověřený výstup odpovídá výstupu z ISVS,
  2. údaj o tom, z kolika listů se skládá ověřený výstup,
  3. údaj o tom, že ověřený výstup obsahuje částečný výpis z ISVS (pokud neobsahuje výstup úplný),
  4. místo a datum vyhotovení doložky o ověření,
  5. pořadové číslo, pod kterým je ověření vedeno v evidenci ověření výstupu z ISVS,
  6. otisk úředního razítka a podpis ověřující fyzické osoby (pracovníka úřadu).

Jaký je rozdíl mezi pojmy „stránka“ a „list“?

Jeden list obsahuje vždy jednu nebo více stránek ověřeného
výstupu. Do ověřovací doložky se uvede skutečný počet listů bez ohledu
na počet vytištěných (a zpoplatněných) stránek.

Může být ověřovací doložka vytištěna na druhé straně výpisu? Pokud je výpis jednostránkový, musí být ověřovací doložka na samostatném listě papíru?

Ověřovací doložku je možné tisknout na druhou stranu stejného listu papíru, kde je výpis, resp. ověřený výstup. Není nutné, aby doložka byla na samostatném listě papíru. Existuje i možnost tisknout ověřovací doložku na samolepící štítky.

Proč se pokladní doklad netiskne ve chvíli, kdy je „zákazník“ žádán o peníze?

Okamžik tisku pokladního dokladu byl optimalizován v rámci pilotního provozu. Požadavek byl, aby se na pokladním dokladu objevilo evidenční (resp. jednací) číslo, proto je možné pokladní doklad tisknout až na konci práce s formulářem. Budeme během následujících měsíců požadavky na pokladní doklad vyhodnocovat a v případě potřeby dojde ke změně.

Půjdou pokladní doklady vygenerované systémem Czech POINT napojit na celoúřadový ekonomický systém?

Předpokládáme, že prozatím nedojde k tomuto napojení. Požadavky jsme zaznamenali pouze ojediněle.

Zpoplatňuje se ověřovací doložka?

Ověřovací doložka se nezpoplatňuje, ani v případě, že je vyhotovena na zvláštním listu a předepsaným způsobem k ověřenému výstupu připojena.

Ověřovací doložka plní pouze funkci ověřovacího prostředku, jedná se pouze o ujištění, že k převodu obsahu výpisu do ověřeného výstupu došlo předepsaným způsobem a kdo za tento převod odpovídá. Z tohoto účelu ověřovací doložky je zřejmé, že se nejedná o část výpisu, která by měla být zpoplatňována.