logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Co znamená zkratka MA ISOH?

Zkratka v sobě nese název Modul Autovraků Informačního Systému Odpadového Hospodářství.

Jaký doklad je nutný předložit při Podání do MA ISOH?

Totožnost žadatele je ověřována platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a identifikačním číslem organizace.

K čemu je dobrá služba MA ISOH?

Služba podání do registru účastníků MA ISOH slouží pro provozovatele autovrakovišť. Provozovatelé mají ze zákona č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky od 1.ledna 2009 povinnost evidovat všechny autovraky. Pro evidenci autovraků je nutné mít zřízen účet v MA ISOH Zřízení a změny je umožněno právě přes Podání do registru účastníků provozu MA ISOH.