logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Co přesně tento registr nabízí za službu?

Výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů nabízí firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky, potvrzení, že splnili kvalifikaci doložením Ministerstvu pro místní rozvoj příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Pro koho je tato služba určena?

Služba Seznam kvalifikovaných dodavatelů je určena především pro firmy a dodavatele. Výpis však může získat kdokoliv, neboť se jedná o veřejný rejstřík.