logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

a | c | d | e | f | g | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | u | v | w | z | Ú | Č | Ž
Zobrazit vše
Administrátor -  Správce informačního systému (IS), který jako uživatel má právo přidávat či ubírat další uživatele. Dále také může žádat o znepřístupnění schránky a o povolení příjmu komerčních zpráv.
Aktivace -  Uvedení do činnosti, spuštění.
Autentizace -  (nepopíratelnost) Údaje umožňující provést ověření identity fyzické osoby, tyto údaje jsou vedeny v rozsahu stanoveném zákonem, upravujícím vedení příslušného Základního registru.
Autorizace -  Schválení nebo také oprávnění - tento proces označuje získání přístupu k informacím, funkcím a dalším objektům.
Autorizovaný přístup -  Omezení pro přístup k informačním zdrojům, které mají osobní nebo pracovní charakter. Obvyklý autorizovaný přístup je prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla. Jinou možností je elektronický podpis. Existuje více možností autorizace, např. přístup v elektronickém bankovnictví (PIN) a pod. K autorizaci lze využít biometrické prvky.