logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Praha, 20. června 2018 – byl vydán na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT výpis s pořadovým číslem 20 miliónů. Stalo se tak na pracovišti České pošty a jednalo se o výpis z Rejstříku trestů.

Ani v době, kdy je prosazován princip „digital first“ neztrácí systém Czech POINT na svém významu. Právě naopak, poskytováním asistovaných služeb na kontaktních místech veřejné správy umožňuje občanům, kteří to s IT neumí, využívat moderní on-line služby státní správy. Při rozšiřování on-line služeb pro komunikaci se státní správou je totiž potřeba zajistit rovný přístup pro všechny občany. Czech POINT je zde garantem dodržení zásady rovného přístupu pro všechny.

Dlouhodobě nejžádanější agendou na Czech POINTu je výpis z Rejstříku trestů. Při zavádění této agendy v roce 2009 bylo mnoho proroků, že pro výpis si na Czech POINT nikdo nepřijde, protože je dražší než v Soudní ulici na Rejstříku trestů. Ukázalo se, že lidi si váží svého času a raději si zaplatí o pár korun více, než aby trávili hodiny čekáním v Soudní ulici. Pokud by každý ušetřil pouze 1 hodinu času tím, že si pro výpis z Rejstříku trestů zašel na Czech POINT, představuje to neuvěřitelných 940 let ušetřeného času! Czech POINT je dnes téměř na každém kroku, občané mají k dispozici více než 7.000 kontaktních míst, včetně další téměř padesátky na zastupitelských úřadech ve světě.

Na Czech POINT si nechodí lidé jenom pro výpisy. Slouží rovněž jako teritoriální HelpDesk pro systém datových schránek. Pokud chcete požádat o zřízení datové schránky, nebo datovou schránku už máte a prostě zapomenete heslo, jdete na Czech POINT.

Zřejmě „nejcennější“ agendou je agenda ověření totožnosti osoby při ztrátě cestovních dokladů. Jenom za poslední rok „zachránila“ téměř 2.500 našich občanů, kteří se ocitli v nesnázích po ztrátě cestovního dokladu někde v zahraničí.

„Czech POINT je ukázkovým příkladem rozumně investovaných prostředků, které přináší užitek občanům i státní správě.“

21. června 2018