logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Praha, 20. prosince 2018 – byl vydán na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT výpis s pořadovým číslem 21 miliónů. Stalo se tak na pracovišti Statutárního města Jihlava a jednalo se o Autorizovanou konverzi na žádost.

Stalo se už pravidlem, že zhruba každého půl roku se zvýší počet vydaných výpisů na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT o další milión. Nyní se tohle číslo přehouplo už přes 21 miliónů.

Výstupem tohoto eGov systému je ve většině případů sice „papír“, ale je to papír s právním účinkem, který lze použít pro další řízení. Ať už se jedná o soukromoprávní řízení nebo vůči veřejné správě. Hlavním přínosem je úspora času občanů. Nemusí obcházet různé úřady, co potřebují, vyřídí na jednom místě. A to kdekoliv na území České republiky, nebo na mnoha zastupitelských úřadech po celém světě.

Po spuštění Portálu občana se mezi populární agendy Czech POINT zařadila Žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby. Občané s novým eOP tak rozšiřují skupinu uživatelů datových schránek, což vyplývá i ze statistik výpisů. Například počet výpisů z bodového hodnocení řidiče vzrostl o více než 40 %.

Czech POINT je garantem dodržení rovného přístupu pro všechny. Když někdo neumí anebo prostě nemůže využít on-line přístup ke službám veřejné správy, vždy je mu k dispozici jedno z více než 7.320 kontaktních míst veřejné správy.

(mre)

20. prosince 2018