logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Praha, 16. června 2023 – na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT byl vydán výpis s pořadovým číslem 31 miliónů. Stalo se tak na pracovišti České pošty Na Florenci v Praze a jubilejním „výpisem“ byl výstup autorizované konverze z elektronického do listinného formátu.

Senát zvažuje ústavní zakotvení práva občanů nevyužívat informační technologie, tzn. být off-line. Ta možnost zde přitom existuje již řadu let a právě 31 milionů vydaných výpisů na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT jsou toho důkazem. Občané, kteří neumí používat IT technologie, nebo to prostě jenom nechtějí, mají už více než 16 let k dispozici služby systému Czech POINT.

Dokonce i přes digitalizaci procesů veřejné správy se počet poskytnutých služeb tímto systémem v poslední době zvyšuje. Ještě donedávna nejvíce používaná agenda výpis z Rejstříku trestů musela ustoupit autorizované konverzi dokumentů na žádost z listinné do elektronické formy. To je rozhodně zajímavé zjištění. Řada lidí si pomocí této agendy převádí své listinné dokumenty do elektronické podoby. Otázkou je, zda je dále používají pro styk s veřejnou správou nebo v soukromoprávní rovině, nebo pouze z důvodu archivace.

Při digitalizaci agend je třeba pamatovat na skupinu občanů preferujících osobní kontakt s úředníkem. Pro ně zde bude asistent kontaktního místa Czech POINT s nabídkou svých služeb.

(mre)

19. června 2023