logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Nově upravená webová služba automatizované autorizované konverze je nyní schopna autentizovat klientskou aplikaci každého oprávněného a schváleného subjektu. Subjekt provozující klientskou aplikaci musí používat speciální papíry se zajišťovacími prvky, a je tedy potřeba se striktně řídit dle Přílohy č. 2 Provozního řádu Czech POINT.  Automatizovaná autorizovaná konverze elektronického dokumentu do dokumentu listinného funguje tak, že zaregistrovaná klientská aplikace zasílá webové službě ke kontrole vstupní elektronický dokument. Po úspěšné kontrole připojí k dokumentu ověřovací doložku, opatří jej elektronickým zajišťovacím prvkem v záhlaví a zápatí dokumentu a vrátí klientské aplikaci, která zajistí vytištění obdrženého dokumentu na speciální papír se zajišťovacími prvky.

Funkcionalita patří pod projekt Czech POINT 2.0 financovaný z prostředků Evropské Unie nástroje NextGenerationEU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

8. prosince 2022