logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Službu automatizované autorizované konverze, která je k dispozici všem subjektům s právem využívat autorizovanou konverzi dokumentů na žádost, chytře integrovala do své nabídky Česká pošta. Využívá služby systému Czech POINT, datových schránek a k tomu přidává své tradiční služby – doručování listovních zásilek.

Umožňuje tak svým zákazníkům komunikovat výhradně elektronicky. Od svých klientů převezme do speciální datové schránky dokumenty v elektronické podobě, vytiskne s využitím služby automatizované autorizované konverze, tzn. převede elektronické dokumenty do listinné podoby včetně doložky a ve formě dopisu doručí adresátovi. To vše samozřejmě v souladu s legislativou. Vždyť se systémem má dlouholeté zkušenosti, provozuje téměř tisícovku kontaktních míst veřejné správy Czech POINT.

(mre)

1. září 2021