logo Czech POINT

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Od 9.3.2017 jsou k dispozici formuláře autorizované konverze z listinné do elektronické podoby vyžadující novou verzi aplikace Form Filler. Aplikace obsahuje úpravy ve vztahu k rozšíření vstupních datových formátů autorizované konverze z listinné do elektronické podoby. Kromě stávajících formátů JPEG, BMP, GIF, PNG a TIFF je nově možné použít jako vstup autorizované konverze soubor ve formátu PDF. Související uživatelská dokumentace je přístupná po přihlášení do produkčního prostředí Czech POINT. Při prvním otevření upraveného formuláře se spustí automatická aktualizace programu Form Filler.

PDF soubor musí splňovat následující požadavky:

 • Stránka v PDF je reprezentována jedním obrázkem přes celou stránku
 • Obrázek je komprimován jednou z metod:
  • DCTDecode (JPEG)
  • JPXDecode (JPEG2000)
  • CCITTFaxDecode (1bit TIFF)
  • RunLengthDecode
  • LZWDecode

15. března 2017